Businessman in suit conversing with physician at table

Belangrijke veiligheids-informatie

Informatie met betrekking tot productveiligheid:

Juni 2019
MiniMed™ 508- en MiniMed™ Paradigm™-insulinepompen
Beveiligingsonderzoekers hebben mogelijke zwakke plekken in de cybersecurity van deze insulinepompen gevonden.

Maart 2019
Conexus™-telemetrie en monitoringsaccessoires
Externe veiligheidsonderzoekers hebben potentiële kwetsbaarheden op het gebied van cyberveiligheid aan het licht gebracht in bepaalde producten van Medtronic.

Augustus 2018
MiniMed™-afstandsbediening
Mogelijk veiligheidsrisico met betrekking tot de Medtronic MiniMed™ Paradigm™-insulinepomp.

Disclaimer: Deze pagina bevat mogelijk informatie over producten die niet beschikbaar zijn in uw regio of land. Lees eerst de goedgekeurde indicaties voor gebruik. Informatie over specifieke producten van Medtronic is niet bestemd voor gebruikers in markten die geen toestemming voor het gebruik hebben.