Dette vil spille av en video - En lab arbeider med ansiktsmaske, gummihansker og hårnett, jobber med sytråd.

Hvordan vi hjelper under COVID-19-PANDEMIEN

Vi er fokusert på å holde ansatte trygge når vi jobber for å gi helseteam de livreddende produktene de trenger for å fortsette å behandle pasienter rundt om i verden.

17. mars 2020 -- Motet til legene, sykepleierne og omsorgsteamene som hjelper pasienter i møte med denne globale pandemien er inspirerende.  Når de jobber med å helbrede de syke, gjør Medtronic sitt for å hjelpe. Vi fortsetter å jobbe hardt for å gi tilgang til livreddende medisinske teknologier under disse utfordrende omstendighetene. 

Innvirkningen av COVID-19-pandemien på pasientene vi støtter, helsepersonell som vi jobber med, og på våre ansatte, er i stadig endring. Samfunn over hele kloden opplever COVID-19 på forskjellige måter, og krever unike og lokaliserte svar.

 

I dag, mens spredningen av COVID-19 forstyrrer liv over hele verden, blir våre respiratorer, åndedrettsfiltre, oksygeneringsmaskiner og pulsoksimetre brukt av helsepersonell i frontlinjene. Disse og andre livsnødvendige medisinske teknologier er med på å holde i live pasienter med alvorlig luftveissykdom forårsaket av viruset. Samtidig ser vi en reduksjon og forsinkelse i visse elektive medisinske prosedyrer i berørte land rundt om i verden.

 

Vi har tatt skritt for å bidra til å håndtere denne globale folkehelsekrisen, og vi vil fortsette å gjøre det ved å:

 

  • Fokusere på å gi tilgang til produktene våre. Vi er i mere end 150 land rundt om i verden – alle med forskjellige behov. Medtronic-ansatte er i kontinuerlig kommunikasjon med helsepersonell, leverandører og myndigheter for å skaffe ressurser etter beste evne. Våre forretningskontinuitetsteam fortsetter å sikre sikker produksjon og levering av livreddende produkter til pasienter over hele verden. Vi jobber hardt for å distribuere så mange ventilatorer som mulig for å hjelpe med det stigende behov sykehus over hele verden har.

 

  • Støtte behovene til helsepartnerne våre. Våre feltansatte, som jobber med kunder i sykehussettinger, samarbeider med helsepersonell på nye måter – for eksempel videochat for teknisk support og opplæring – for å gjøre alt for å redusere eksponeringen. I situasjoner der ansatte fortsetter å jobbe i kliniske omgivelser, for eksempel ved å støtte installasjon av medisinsk teknologi som brukes til å behandle pasienter som blir friske fra COVID-19, følger vi Verdens helseorganisasjon, sentre for sykdomskontroll og veiledning fra lokale sykehus for å prioritere sikkerhet mens vi hjelper leger, sykepleiere og omsorgsteam. Vi bruker også fjernovervåkingsløsninger som vil bidra til å begrense eksponeringen for pasienter, helsepersonell og Medtronic-ansatte.

 

  • Donere medisinsk utstyr og støtte ikke-statlige organisasjoner. Til dags dato har Medtronic og Medtronic Foundation forpliktet seg å gi 1,2 millioner amerikanske dollar til COVID-19-hjelpetiltak over hele kloden, inkludert produkt- og pengegaver. Medtronic Foundation jobber tett med andre ideelle organisasjoner for å hjelpe med å finansiere helsebehovene i lokalsamfunn gjennom tilskuddstiltak og vil snart kunngjøre ytterligere økonomiske bidrag og frivillighetsarbeid.

 

  • Implementere ansattes eksterne arbeidsalternativer og økte sikkerhetstiltak for å redusere spredningen av viruset. For ansatte som kan jobbe eksternt, har vi gått over til global hjemmearbeids tilnærming. I andre roller slik som produksjon og distribusjon har vi økt sterilisering og rengjøringstiltak, alt mens vi praktiserer sosial distansering og foreskrevne hygienetiltak slik som regelmessig håndvask.

 

  • Tilbyr ressurser og støtte til våre ansatte. I tillegg til å tilby program for hjemmearbeid gir vi også andre ressurser for å støtte våre ansatte rundt om i verden.

Hos Medtronic mener vi at medisinsk teknologi bidrar til menneskers velferd ved å lindre smerter, gjenvinne helse og forlenge livet. Vi er forpliktet til å fremstille livreddende utstyr, og arbeidet vårt må fortsette. Vi er nå fokusert på å holde de ansatte trygge mens vi jobber for å gi helseteam det de trenger for å fortsette å behandle pasienter rundt om i verden.