Ta wersja przeglądarki jest nieaktualna

Zaktualizowana przeglądarka zapewnia lepszy odbiór witryny internetowej firmy Medtronic. Uaktualnij teraz przeglądarkę.

×

Skip to main content

Do grupy chorób nazywanych nieswoistym zapaleniem jelit zaliczamy chorobę Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Są to choroby przewlekłe, charakteryzujące się powtarzalnymi epizodami zapalnymi przewodu pokarmowego.1

Na nieswoiste zapalenie jelit mogą cierpieć zarówno kobiety, jak i mężczyźni w każdym wieku, jednak najczęściej diagnozowane jest między 15. a 40. rokiem życia.1

Choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego różnią się od siebie pod względem umiejscowienia i stopnia objęcia ściany jelita1. Obie choroby są postępujące, dlatego tak ważna jest wczesna diagnoza i leczenie2. Mogą być leczone przy pomocy leków lub zabiegu chirurgicznego, lub przez połączenie obu tych metod.1

Warto zaznaczyć, że choroby należące do grupy nieswoistego zapalenia jelit to nie to samo co zespół jelita drażliwego (ang. irritable bowel syndrome, IBS). Zespół jelita drażliwego, nazywany także jelitem spastycznym lub nerwicą żołądka, nie prowadzi do zapalenia i uszkodzenia jelit, co ma miejsce w przypadku nieswoistego zapalenia jelit.1

Nieswoiste zapalenia jelit mogą być czynnikami predysponującymi do zachorowania na raka jelita grubego

Nieswoiste zapalenia jelit, jeśli nie są leczone, mogą powodować poważne problemy, takie jak podwyższone ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, wynikające głównie z przewlekłego zapalenia jelit.1,3

Objawy nieswoistego zapalenia jelit

Objawy nieswoistego zapalenia jelit różnią się w zależności od osoby i są uzależnione tego, która część jelita jest objęta zapaleniem.1,4,5

Do głównych objawów mogą należeć

inflammatory bowel disease diarrhea IBD

Biegunka

Może występować razem z krwią lub śluzem, także w nocy ze zwiększoną częstotliwością

inflammatory bowel disease fever IBD

Gorączka

Podczas pogorszenia objawów

inflammatory bowel disease tenesmus IBD

Bolesne parcie

To uczucie niepełnego opróżnienia po wypróżnieniu, często towarzyszy mu ból brzucha

inflammatory bowel disease unexplained weight loss IBD

Nieuzasadniona utrata wagi


Czas szukać pomocy


Piśmiennictwo

  1. Cleveland Clinic. (2023, January 18). Overview of inflammatory bowel disease. [Published on the Cleveland Clinic website]. Retrieved from https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15587-inflammatory-bowel-disease-overview
  2. National Center for Biotechnology Information. (2022, February 21). Inflammatory bowel disease: Overview. [Published in the PubMed Central database]. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7344991/
  3. Medscape. (2023, January 18). Treatment of inflammatory bowel disease. [Published on the Medscape website]. Retrieved from https://emedicine.medscape.com/article/179037-treatment
  4. Nguyen, H. T. (2023). The role of gut microbiota in inflammatory bowel disease. W: L. Chang (Red.), Inflammatory bowel disease: A guide for patients and caregivers (ss. 101-112). New York, NY: Oxford University Press.
  5. National Center for Biotechnology Information. (2022, February 21). Inflammatory bowel disease: Overview. [Published in the PubMed Central database]. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7344991/
  6. Medscape. (2023, January 18). Treatment of inflammatory bowel disease. [Published on the Medscape website]. Retrieved from https://emedicine.medscape.com/article/179037-treatment
  7. Centers for Disease Control and Prevention. What Is Inflammatory Bowel Disease (IBD) Retrieved from https://www.cdc.gov/ibd/what-is-IBD