Ta wersja przeglądarki jest nieaktualna

Zaktualizowana przeglądarka zapewnia lepszy odbiór witryny internetowej firmy Medtronic. Uaktualnij teraz przeglądarkę.

×

Skip to main content

Co jest przyczyną nieswoistego zapalenia jelit?

Następujące czynniki mogą mieć wpływ na nieswoiste zapalenie jelit4,7

A family history of IBDs increase an individual’s risk of developing IBD

Występowanie nieswoistego zapalenia jelit w rodzinie podnosi ryzyko zachorowania

Immune reactions to viruses or bacteria could cause inflammation of the gastrointestinal tract

Odpowiedź odpornościowa na wirusy lub bakterie może spowodować zapalenie przewodu pokarmowego

Smoking has been shown to be strongly linked to Crohn’s disease (CD)

Wykazano również, że palenie jest silnie powiązane z występowaniem choroby Leśniowskiego-Crohna.


Jak diagnozowane są nieswoiste zapalenia jelit?

Aby zdiagnozować nieswoiste zapalenie jelit potrzebne jest połączenie badań klinicznych, laboratoryjnych i obrazowych.4

ibd laboratory tests icon

Testy laboratoryjne

Badania krwi

 • Morfologia
 • OB
 • Białko C-reaktywne (CRP)

Badania kału

 • Kalprotektyna w stolcu
ibd imaging tests icon

Badania obrazowe

 • Kolonoskopia (endoskopowe badanie jelita grubego wykonywane za pomocą kamery na elastycznej rurce wprowadzanej przez odbyt)
 • Badanie RTG
 • Badanie ultrasonograficzne
 • MRI (obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego) 
 • Wlew doodbytniczy z podwójnym kontrastem: prześwietlenia rentgenowskie jelita grubego i odbytnicy są wykonywane z zastosowaniem płynnego środka kontrastowego zawierającego bar, który jest podawany do odbytu, aby badane narządy były dobrze widoczne

Jak leczyć nieswoiste zapalenia jelit?

Lekarz specjalizujący się w leczeniu nieswoistego zapalenia jelit może zaproponować jedną z następujących opcji postępowania, lub ich połączenie, w zależności od stopnia zaawansowania choroby i stanu pacjenta.6

ibd medications icon

Leki

mogą być pomocne w kontrolowaniu zapalenia i objawów

ibd surgery icon

Zabieg chirurgiczny

może pomóc w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego; często przeprowadzany, aby kontrolować powikłania choroby Leśniowskiego-Crohna

Poszukaj lekarza specjalizującego się w leczeniu nieswoistego zapalenia jelit


Piśmiennictwo

 1. Cleveland Clinic. (2023, January 18). Overview of inflammatory bowel disease. [Published on the Cleveland Clinic website]. Retrieved from https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15587-inflammatory-bowel-disease-overview
 2. National Center for Biotechnology Information. (2022, February 21). Inflammatory bowel disease: Overview. [Published in the PubMed Central database]. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7344991/
 3. Medscape. (2023, January 18). Treatment of inflammatory bowel disease. [Published on the Medscape website]. Retrieved from https://emedicine.medscape.com/article/179037-treatment
 4. Nguyen, H. T. (2023). The role of gut microbiota in inflammatory bowel disease. W: L. Chang (Red.), Inflammatory bowel disease: A guide for patients and caregivers (ss. 101-112). New York, NY: Oxford University Press.
 5. National Center for Biotechnology Information. (2022, February 21). Inflammatory bowel disease: Overview. [Published in the PubMed Central database]. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7344991/
 6. Medscape. (2023, January 18). Treatment of inflammatory bowel disease. [Published on the Medscape website]. Retrieved from https://emedicine.medscape.com/article/179037-treatment
 7. Centers for Disease Control and Prevention. What Is Inflammatory Bowel Disease (IBD) Retrieved from https://www.cdc.gov/ibd/what-is-IBD