Lekarz i pacjent

INFORMACJE O FIRMIE

Medtronic rozwija system opieki zdrowotnej na jeszcze więcej sposobów, z myślą o jeszcze większej liczbie ludzi i w jeszcze większej liczbie miejsc niż kiedykolwiek wcześniej.

Szczegóły

KADRA 

ZARZĄDZAJĄCA FIRMY

Nasz Zespół Zarządzający kieruje pracą ogólnoświatowego, liczącego ponad 85 000 pracowników personelu Medtronic.

Poznaj nasz zespół

FAKTY I 

STATYSTYKI

Dowiedz się wszystkiego o Medtronic – informacje w pigułce

LEARN MORE

PRACA NA CAŁYM ŚWIECIE

W celu zaspokojenia potrzeb pacjentów i pracowników służby zdrowia na całym świecie Medtronic działa w ponad 260 miejscach i ponad 155 krajach.

Zobacz lokalizacje

RAPORTY 

FIRMY

Cenimy naszych interesariuszy i pragniemy być wobec nich przejrzyści, dlatego opracowujemy różne raporty informacyjne jak i te dotyczące działalności firmy.

Szczegóły

PRZESŁANIE POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA

Od skromnych początków po rozwój systemu opieki zdrowotnej dla milionów ludzi.

Poznaj naszą historię

MISJA MEDTRONIC

Od chwili założenia naszej firmy przez Earla Bakkena w 1949 r. Medtronic na pierwszym miejscu stawia człowieka. Staramy się niwelować ból, przywracać zdrowie i wydłużać życie.

Poznaj szczegóły naszej misji

POLITYKA FIRMY

Dowiedz się, jakimi zasadami i etyką się kierujemy, jakie są u nas jednostki organizacyjne, etc.

Szczegóły
earl

NASZE TERAPIE CO SEKUNDĘ POPRAWIAJĄ 

JAKOŚĆ ŻYCIA DWÓCH OSÓB.

Poznaj historie pacjentów

ODPOWIEDZIALNO-ŚĆ BIZNESU

Programy i polityka Medtronic opierają się na głębokim poczuciu moralności i odpowiedzialności.

Szczegóły

Partnerska współpraca…to klucz do tworzenia modelu finansowania świadczeń zdrowotnych, opartych na efekcie zdrowotnym.

Omar Ishrak Medtronic CEO

Informacja o realizowanej Strategii Podatkowej Medtronic Poland Sp. z o.o. 

SZCZEGÓŁY