MEDTRONIC - FAKTY I STATYSTYKI

Firma Medtronic to międzynarodowa firma zapewniająca rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia, zaangażowana w poprawę życia ludzi dzięki wprowadzaniu nowych technologii, usług oraz rozwiązań medycznych.

Jednostki organizacyjne Medtronic plc

Cardiac and Vascular Group (Grupa Sercowo-Naczyniowa)

CARDIAC AND VASCULAR GROUP (GRUPA SERCOWO-NACZYNIOWA)

 • Aortic and Peripheral Vascular (Dział chirurgii naczyniowej)
 • Cardiac Rhythm and Heart Failure (Dział zaburzeń rytmu i niewydolności serca)
 • Coronary and Structural Heart (Dział kardiologii interwencyjnej oraz chorób strukturalnych serca)
RESTORATIVE THERAPIES GROUP (GRUPA LECZENIA REKONSTRUKCYJNEGO)

RESTORATIVE THERAPIES GROUP (GRUPA LECZENIA REKONSTRUKCYJNEGO)

 • Dział Neuromodulacji
 • Neurovascular (Dział nerwowo-naczyniowy)
 • Orthopedics (Dział ortopedyczny)
 • Spine (Dział schorzeń kręgosłupa)
 • Surgical Technologies (Dział technologii chirurgicznych)
MINIMALLY INVASIVE THERAPIES GROUP (wcześniej COVIDIEN GROUP)

MINIMALLY INVASIVE THERAPIES GROUP (wcześniej COVIDIEN GROUP)

 • Early Technologies (Dział wczesnych technologii)
 • Patient Monitoring and Recovery (Dział monitorowania i rekonwalescencji pacjentów)
 • Renal Care Solutions (Dział rozwiązań dla pacjentów z chorobami nerek)
 • Surgical Innovations (Dział innowacji chirurgicznych)
DIABETES GROUP (GRUPA CUKRZYCY)

DIABETES GROUP (GRUPA CUKRZYCY)

 • Diabetes Service and Solutions (Dział usług i rozwiązań dla pacjentów z cukrzycą)
 • Intensive Insulin Management (Dział intensywnej insulinoterapii)
 • Non-intensive Diabetes Therapies (Dział nieintensywnego leczenia cukrzycy)

Medtronic - fakty i statystyki