MEDTRONIC – FAKTA OCH STATISTIK

Medtronic är ett globalt företag som säljer lösningar till hälso- och sjukvården samt strävar efter att förbättra livet för människor genom vår medicinteknik samt våra tjänster och lösningar.

Medtronic plc affärsenheter

Hjärt-och kärlgruppen

HJÄRT- OCH KÄRLGRUPPEN

 • Aorta och perifera kärl
 • Hjärtrytm och hjärtsvikt
 • Koronarsjukdom och strukturell hjärtsjukdom

Hjärt-och kärlgruppen

GRUPPEN FÖR RESTORATIVA TERAPIER

 • Neuromodulering
 • Neurovaskulär verksamhet
 • Ortopedi
 • Ryggrad
 • Kirurgiska teknologier

Hjärt-och kärlgruppen

Gruppen för minimalinvasiva behandlingar (tidigare COVIDIEN-gruppen)

 • Tidiga tekniker
 • Patientövervakning och återhämtning
 • Lösningar för njursjukvård
 • Kirurgiska innovationer

Diabetesgrupp

DIABETESGRUPP

 • Diabetestjänster och -lösningar
 • Intensiv insulinhantering
 • Icke-intensiva diabetesterapier

Medtronic – fakta och statistik