Your browser is out of date

With an updated browser, you will have a better Medtronic website experience. Update my browser now.

×

Skip to main content

Vår påverkan

Socialt ansvar

Vi är världsledande inom branschen för medicintekniska lösningar. Vi har tydliga mål, och vi ser till att förverkliga dem.

Som världsledande inom medicintekniska lösningar har vi en enorm möjlighet att skapa en positiv inverkan på de största globala utmaningarna. Vi skapar varaktiga förändringar för patienter, läkare, anställda och hela samhällen i syfte att säkerställa ett bättre och mer hälsosamt liv för kommande generationer.

Det är vårt sätt att bidra till en bättre värld.

A photo of a small business owner in India in his workshop.

Tillgänglighet

Påskynda tillgången till medicintekniska lösningar

Vi tror att teknik kan bidra till minska hälsoskillnaderna i världen. Genom att fokusera på människorna i världen hittar vi nya sätt att främja deras hälsa, samtidigt som vi minskar kostnaderna. Genom partnerskap, utbildning och socialt arbete minskar vi befintliga hinder inom vården, så att fler människor kan dra nytta av våra livsförändrande innovationer.

 

Inkludering, mångfald och rättvisa

Arbetar för inkludering, mångfald och rättvisa

Vi anser att alla ska ha lika möjligheter och använder de tillgångar vi har för att främja rättvisa i våra samhällen och inom vår verksamhet. Vi arbetar för en framtid där alla våra anställda kan bidra med sin specifika livserfarenhet i syfte att förbättra hälsotillståndet världen över. 

 

A photo of a woman in a lab coat looking at a test tube.
A photo of a river, taken from above, so that its affluents are visable.

Skydda vår planet

För att människor ska kunna leva hälsosamt krävs en hälsosam planet. Därför arbetar vi för att hitta innovativa sätt att eliminera vårt operativa koldioxidavtryck, minska vårt avfall och vår vattenanvändning samt skapa hållbara produkter.

 

eyebrow-bar-eblue-concept

VÅR MÅLSÄTTNING

Inspirera

Under de senaste 60 åren har sex kraftfulla ord inspirerat oss i vårt arbete : Lindra smärta. Återställa hälsa. Öka livslängden. 

 

Läs mer

A graphic art image of male silhouette walking
A photo of a woman walking on a beach with a dog at her side.

Hållbarhetsrapport

Ansvarsfullt ledarskap

Vi agerar ansvarsfullt och utifrån de högsta kvalitetsstandarderna i syfte att skapa en transparent, etisk och motståndskraftig verksamhe. I allt från styrning och arbetskraft, till mänskliga rättigheter och ansvar i försörjningskedjan. Allt vi gör genomsyras av ett ansvarsfullt förhållningssätt gentemot våra anställda och vår planet.

Läs vår senaste hållbarhetsrapport