Your browser is out of date

With an updated browser, you will have a better Medtronic website experience. Update my browser now.

×

Skip to main content

Vilka vi är

Engineering the extraordinary

Banbrytande medicintekniska lösningar för våra mest komplexa och utmanande                    sjukdomstillstånd. Erbjuder hopp och nya möjligheter för människor                                                            över hela världen.

Att inge hopp kan ibland handla om tillsynes små saker. Pappan till en typ 1-diabetiker som ständigt oroar sig för att hans sons blodsocker ska stiga när han är hemma hos en vän. En kvinna vars oregelbundna hjärtslag inte är ett tecken på glädje, utan på oro. Det finns alldeles för många människor som varje dag kämpar för att klara av sådant vi alla borde kunna ta för givet. Som ledande inom medicintekniska lösningar drivs vi av en önskan att radikalt förbättra varje enskild människas liv.

 

Vi har omdefinierat behandlingsformerna för fler än 70 av världens mest komplexa och utmanande sjukdomstillstånd. Inte för någon enstaka individ, utan för mängder av människor. Inte för att börja användas någon gång i framtiden, utan redan idag.  Genom att sammanföra data, artificiell intelligens och djupgående kunskap om människokroppen, har vi skapat något extraordinärt. Genom att stärka, förlänga och rädda liv återställer vi hopp och möjligheter. 

 

Medicintekniska lösningar

Vår inställning 

till innovation

Våra medicintekniska lösningar omdefinierar vad som är möjligt i syfte att möta icke-tillgodosedda behov

Livsförändrande teknik

Vi sammanför teknik, en djupgående förståelse för människokroppen och ledande medicinsk vetenskap för att skapa aldrig tidigare skådade lösningar. Vi har gjort allt från att skapa världens minsta pacemaker, till att ta fram minimalinvasiva behandlingar som gör det möjligt för att patienter att återgå till att leva fullvärdiga liv. Vi ser inga gränser för vad vi kan åstadkomma i framtiden.

Insiktsdriven vård

Vi använder oss av data för att åstadkomma betydande förbättringar inom hälso- och sjukvården, samt för att skräddarsy behandlingar i realtid. Genom att tillämpa toppmodern teknik driver vi hälso- och sjukvården framåt. Ett exempel på detta är att vi har omdefinierat robotassisterad kirurgi, så att fler människor nu kan erbjudas avancerad precision och förutsägbarhet.

Människan i centrum

Våra tekniska lösningar förändrar två människoliv per sekund – och det är bara början.

Individen i centrum

Vår smarta teknik anpassar sig efter patienternas individuella livsstil, i syfte att de ska kunna fortsätta göra det de älskar att göra. Vi arbetar för att skapa adaptiv teknik avsedd att lindra patienters oro och få dem att känna att de har kontroll över sitt liv.

Bättre resultat för vår värld

Det bästa sättet att mäta effekten av våra ansträngningar är att titta på de resultat som vi möjliggör. För alla som använder våra tjänster. Bättre kliniska, ekonomiska och samhälleliga resultat. Det motiverar oss till att lansera ny teknik i mindre bemedlade regioner och skapa rättvisa i våra samhällen, samt till att skaffa en djup förståelse för de patienter och de hälso- och sjukvårdssystem som vi betjänar.

eyebrow-bar-eblue-concept

VÅR MÅLSÄTTNING

Inspirera

Under de senaste 60 åren har sex kraftfulla ord inspirerat oss i vårt arbete : Lindra smärta. Återställa hälsa. Öka livslängden. 

 

Läs mer

A graphic art image of male silhouette walking

vår inverkan

Socialt ansvar

Med fler än 90 000 anställda i över 150 länder ser vi enastående möjligheter att kunna öka vår positiva inverkan runtom i världen. Vi strävar efter att påskynda tillgången till medicintekniska lösningar, främja inkludering, mångfald och rättvisa, samt skydda vår planet.