Your browser is out of date

With an updated browser, you will have a better Medtronic website experience. Update my browser now.

×

Skip to main content

Vår målsättning

Inspirera

Medtronics målsättning har motiverat oss i 60 års tid – och fortsätter att göra det.

Att bidra till människors välbefinnande genom att tillämpa biomedicinteknik inom forskning, utformning, tillverkning och försäljning av instrument och enheter som lindrar smärta, återställer hälsa och ökar livslängden.


Att rikta vår tillväxt inom de biomedicintekniska områdena där vi visar maximal styrka och förmåga; att föra samman människor och faciliteter som tenderar att stärka dessa områden; att fortlöpande bygga vidare på dessa områden genom utbildning och kunskapsutveckling; att undvika områden där vi inte kan bidra med någonting unikt och värdefullt.


Att utan förbehåll sträva efter största möjliga tillförlitlighet och kvalitet i våra produkter; att förbli oöverträffad som jämförelsestandard; samt att identifieras som ett företag som präglas av engagemang, ärlighet, integritet och service.


Att göra en skälig vinst inom den löpande verksamheten för att uppfylla våra åtaganden, upprätthålla vår tillväxt och nå våra mål.


Att värdesätta det personliga värdet av alla anställda genom att tillhandahålla ett anställningsramverk som möjliggör personlig tillfredsställelse i utfört arbete, säkerhet, möjlighet till befordran och medel för att ta del av företagets framgångar.


Att upprätthålla vårt samhällsengagemang som företag.