INTEGRITETSPOLICY

INLEDNING

VAR GOD LÄS DENNA INTEGRITETSPOLICY NOGGRANT.

Denna Integritetspolicy ger dig information om hur vi använder uppgifterna som vi samlar in från dig via denna Medtronic-webbplats, som drivs av Medtronic Sverige AB med säte i Sverige, samt alla mobila webbplatser, applikationer (”appar”), widgetar, konferenser, evenemang, elektroniska nyhetsbrev, kommunikation eller andra tjänster (gemensamt kallade ”tjänsterna”) som länkar till detta sekretessmeddelande. Denna Integritetspolicy gäller inte för situationer där vi har meddelat dig om att en annan Integritetspolicy gäller, och den gäller inte heller för andra Medtronic-webbplatser, inklusive webbplatser som drivs av andra Medtronic-dotterbolag, inklusive Covidien och Medtronic Minimed. Detta sekretessmeddelande gäller dock inte för databehandlingsaktiviteter som specifikt gäller nuvarande eller tidigare Medtronic-medarbetare eller -sökande. Du kan begära att få det relevanta sekretessmeddelandet för medarbetare eller sekretessmeddelandet för sökande genom att kontakta AskHR@Medtronic.com.

Du bör gå igenom de integritetspolicyer som finns på andra Medtronic-webbplatser när du besöker dem. Denna webbplats och denna Integritetspolicy är avsedda för en LANDSSPECIFIK publik.

Vi har för avsikt att behandla dina uppgifter på ett rättvist sätt som motsvarar dina förväntningar, och uppmuntrar dig till att läsa och tänka över informationen som ges i denna Integritetspolicy för att bekräfta att så är fallet.

VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG?

Uppgifterna vi tar emot, och hur vi använder dessa, beror på vad du gör när du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster. Vi samlar in och använder uppgifter som inte är personliga (uppgifter som inte identifierar dig personligen) på andra sätt än dina personuppgifter.

DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera just dig, såsom

 • för- och efternamn
 • adress, telefonnummer, e-postadress eller andra kontaktuppgifter
 • serienummer på medicinska enheter
 • information om personlig hälsa
 • födelsedatum eller ålder
 • användarnamn eller profil på sociala medier
 • intressen och kvalifikationer
 • IP-adresser (Internet Protocol) när dessa adresser är knutna till en specifik användare.

Vi samlar in personuppgifter om våra användare på två sätt:

 1. När du tillhandahåller oss information direkt, t.ex. genom att ange personuppgifter på vissa sidor på webbplatsen. Till exempel kan du fylla i ett registreringsformulär för en viss tjänst, delta i en undersökning eller fylla i ett kontaktformulär. 
 2. Med automatiska metoder, särskilt via cookies. Cookies är små textfiler som sparas på din dator av webbplatserna som du besöker. De används ofta för att se till att webbplatser fungerar, eller så att de fungerar bättre, samt för att ge information till webbplatsens ägare. Klicka här för mer information om cookies.

HUR ANVÄNDER MEDTRONIC PERSONUPPGIFTER?

Vi kan komma att använda den information som du har gett oss via denna webbplats och relevanta tjänster (annat än känslig information, som diskuteras separat nedan) i följande syften:

 • svara på dina förfrågningar
 • tillhandahålla tjänsterna eller informationen du begär
 • låta dig registrera vissa produkter eller tjänster, eller förbättra deras funktionalitet
 • lösa och spåra statusen för problem som rör konsumenter och/eller produkter eller tjänster
 • hantera vår relation med dig och underlätta eventuell uppföljning (exempelvis genom att spara relevanta uppgifter och inställningar under en rimlig tidsperiod)
 • ingå eller utföra ett kontrakt med dig (exempelvis om du vill beställa produkter eller tjänster från oss)
 • låta dig delta i våra onlinegrupper, inklusive sociala medier och bloggar
 • kontakta dig med information som kan vara av intresse för dig – läs mer i avsnittet Marknadsföring och utbildning nedan
 • andra ändamål som du samtycker till.

Medtronic kan också använda dina personuppgifter i den omfattning det är nödvändigt för att utöva följande legitima intressen, så länge de är förenliga med dina integritetsrättigheter och -förväntningar:

 • För analysändamål för att undersöka, utveckla och förbättra program, produkter, tjänster och innehåll.
 • För att avidentifiera dina uppgifter genom att ta bort eventuella personliga identifierare (ditt namn, din e-postadress, ditt personnummer, etc.) så att de kan användas i andra syften. I detta fall identifierar de avidentifierade uppgifterna inte längre dig, och kan behandlas som icke personliga uppgifter. Se relevant avsnitt nedan för mer information.
 • För att verkställa denna Integritetspolicy och andra regler om din användning av denna webbplats.
 • För att skydda våra rättigheter eller vår egendom.

Medtronic har även rättsliga grunder för att använda dina personuppgifter:

 • Då det är nödvändigt för att skydda någons hälsa, säkerhet eller välfärd.
 • För att följa lagar eller förordningar, domstolsbeslut eller andra rättsprocesser.

När det krävs enligt lag kommer vi be dig att ”godkänna” eller ge ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett visst ändamål. Då lagen kräver detta skickar vi exempelvis endast våra nyhetsbrev till dig om har valt att prenumerera på dem. 

VAD ÄR KÄNSLIGA UPPGIFTER?

Vissa typer av personuppgifter är känsliga uppgifter. Känsliga uppgifter är personuppgifter som avslöjar eller relaterar till din hälsa (t.ex. din enhetens serienummer eller implantatsdatumet), genetiska eller biometriska uppgifter,  ditt etniska ursprung, religion eller filosofisk övertygelse, sexliv eller sexuell läggning, politiska åsikter eller fackföreningsmedlemskap.

KOMMER MEDTRONIC BEHANDLA KÄNSLIGA UPPGIFTER PÅ ANDRA SÄTT ÄN ÖVRIGA PERSONUPPGIFTER?

Medtronic kommer endast att samla in och behandla dina känsliga uppgifter enligt följande:

 • På sätt som du har gett ditt uttryckliga samtycke för.
 • För att skydda intressen som är av avgörande betydelse för dig eller en annan person, i de fall där du inte kan ge ditt uttryckliga samtycke eller då det rimligen inte kan begäras.
 • Enligt tillämplig lagstiftning som inkluderar lämpliga och särskilda åtgärder för att skydda dina grundläggande rättigheter och intressen.
 • Där behandlingen är nödvändig för medicinska ändamål och vi, under omständigheterna, är belagda med tystnadsplikt som motsvarar tystnadsplikten för personer inom sjukvården.
 • För att upprätta, utöva eller försvara oss mot rättsliga anspråk.

Till exempel:

 • Vi kan samla in känsliga uppgifter direkt från dig när du frivilligt lämnat dessa till oss för ett visst ändamål (t.ex. när du kontaktar oss med frågor eller förslag om våra produkter och tjänster).
 • Vi kan också samla in känsliga uppgifter om patienter via hälso- och sjukvårdspersonal som vi arbetar med för att ge dig behandling eller teknisk support för våra produkter eller tjänster.
 • Vi kan samla in känsliga uppgifter så som krävs enligt U.S. Food and Drug Administration samt enligt europeiska och andra statliga myndigheter för att säkerställa säker och effektiv användning av våra produkter och tjänster.
 • Vi kan samla in känsliga uppgifter om deltagare som medvetet har gett samtycke till att delta i kliniska tester, studier och andra forskningsinitiativ.

ICKE-PERSONLIGA UPPGIFTER

Icke-personliga uppgifter är uppgifter som inte kan identifiera dig eller bindas till dig på något sätt. Därför kan de icke-personliga uppgifterna som vi samlar in via denna webbplats inte identifiera dig som enskild person, och kommer inte att kopplas till dig. Det kan exempelvis omfatta följande uppgifter:

 • vilken typ av webbläsare du använder (exempelvis Internet Explorer)
 • namnet på domänen från vilken du får åtkomst till internet
 • internetadressen för webbplatsen som länkade dig direkt till vår webbplats
 • datum och tid då du besökte vår webbplats
 • vilka sidor du har besökt på vår webbplats 
 • söktermerna du använder
 • länkarna som du klickar på.

Om du besöker vår webbplats för att läsa eller ladda ner information, såsom information om ett hälsotillstånd eller om en av våra produkter, kan vi samla in vissa icke-personliga uppgifter från din datorn. Dessa uppgifter samlas in från din dators webbläsare. Om du endast läser eller klickar för att hämta information på vår webbplats, samlar vi inte in och sparar inte ditt namn, din e-postadress, hemadress eller några andra personuppgifter om dig. Klicka här för mer information om hur vi använder cookies för att samla in uppgifter om besökarna på vår webbplats.

VAD GÖR MEDTRONIC MED ICKE-PERSONLIGA UPPGIFTER?

Vi letar alltid efter sätt att ge dig bättre service och förbättra våra produkter, tjänster och webbplatsupplevelser. Vi kommer att använda icke-personliga uppgifter från dig för att göra denna webbplats mer användbar för besökare. Vi kan även använda icke-personliga uppgifter för andra affärssyften. Vi kan exempelvis använda icke-personliga uppgifter eller samlade icke-personliga uppgifter för att

 • skapa rapporter för intern användning för att utveckla program, produkter, tjänster eller innehåll
 • anpassa eller förbättra information eller tjänster som tillhandahålls
 • dela eller sälja uppgifterna till tredje part
 • ge information om hur vår webbplats används, såsom ”besöksstatistik” och ”responsfrekvenser” till tredje part.

IMMEDIATE MARKETING AND TRAINING MATERIAL

Medtronic may provide you with training materials or other information about our products and services, as well as information about clinical trials, or products and services from others that may interest you, based on the information you have shared with us and which we have collected via cookies and similar technologies regarding your use of Medtronic's websites, social media and blogs. Clickhere for more information on how we use cookies and your choices in this regard.

We will ask you to "approve" or consent to the use of your personal data for the purpose of such communication, in accordance with applicable laws.

If at any time you decide that you do not wish to receive information about training, advertisements or promotions relating to our products and services, or relating to products or services from our partners or service providers, you are welcome to send us an email via contact information below and write "UNREGISTER" in the subject line of the e-mail. You can also use the option to unsubscribe in all relevant messages you receive from us.

Please note that if you choose not to receive advertising messages from us, we may still continue to send relevant information for other legal purposes, such as administering the account you have with us, to respond to your requests, to execute agreements with you or to provide you with information that Medtronic is required by law to provide, such as product recalls. 

SURVEYS

From time to time, we may ask you to participate in a survey with the aim of determining levels of customer satisfaction, identifying areas for improvement or conducting market research. We may send a special invitation to participate in such a survey based on our legitimate interest in conducting the survey, or based on your prior consent to receive communications about surveys, in accordance with applicable law. You may choose not to receive such future communications in the manner described in the section above.

Personal information collected in connection with the survey may include e-mail address, telephone number, survey results, and any free text messages that you have written during the survey.

We process your personal data as part of the survey for carefully thought-out and specific business purposes, which are in our legitimate interests and which we believe will also benefit you. We do this based on the assessment that our legitimate interests do not infringe on your rights regarding freedom and data protection.

The business purpose of collecting your information is to be able to respond to feedback from the survey that you may have submitted, in particular:

• If you have reported a problem for which we need to take action

• To gain greater insight into the experience you have described

• To inform you about any measures we take internally to solve your problem or improve your experience

DOES MEDTRONIC EVER SHARE PERSONAL DATA WITH THIRD PARTIES?

Medtronic does not share your personal information with any third party, except as described in this Privacy Policy.

In the day-to-day operations, we may share certain personal information with Medtronic's partners or third-party companies that we employ to perform services or functions on our behalf.

For example, we can do the following:

 • Use different retailers or suppliers to deliver products that you order on our website. In these cases, we provide information such as name and address to the supplier so that he can process your order.
 • Use a service provider to manage certain newsletters or informational mailings that you have signed up for, and provide access to your email address for this purpose.
 • Use a third-party program or other platform that enables us to manage and keep track of our communications with you.
 • Use our business partners to provide services related to your personal information. For example, we may store your information on a secure server based on our partner's site in Europe or the United States. See the relevant section below for more information on situations where we may transfer your information to other countries.
 • use a third-party application or platform to conduct surveys, and this may include storing feedback from surveys.

In all cases, we do not share more information than necessary, and we will not allow a third party to retain, disclose or use your information except to provide the requested services for the purposes described above.

Please note that we may pass on your personal information in accordance with applicable law if we believe we must do so in order to comply with a law, regulation, court decision or a legal or state request. In the unlikely event that all or part of our business is acquired by a third party, your information may be transferred to the owner of the new business to the extent that it is relevant to the business in question and appropriate safeguards are used.

In addition, we may use and pass on your personal information to third parties if necessary to

 • apply this Privacy Policy and other rules relating to your use of this website
 • protect our rights or our property
 • protect someone's health, safety and well-being
 • comply with a law or regulation, court order or other legal process
 • investigate or take action in case of suspected fraud or illegal activities.

Also remember that some parts of our website may be interactive and that you may post information there that other users may see. If you do not want your information to be displayed in public, do not use these parts of the website.

ÖVERFÖR VI PERSONUPPGIFTER TILL ANDRA LÄNDER?

I vissa fall kan Medtronic överföra personuppgifter som samlats in från denna webbplats till våra partner eller tredjepartstjänsteleverantörer i andra länder, men endast enligt de syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. I de fall då personuppgifter överförs från Europa till andra länder kommer vi se till att skyddsåtgärder som motsvarar de som tillhandahålls av europeiska dataskyddslagar används. Vill du ha mer information om säkerhetsåtgärder som implementerats av Medtronic är du välkommen att rs.privacyeurope@medtronic.com

HUR LÄNGE KOMMER VI ATT BEHÅLLA DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som krävs för att genomföra de syften som vi har för att använda uppgifterna, enligt beskrivningen i denna Integritetspolicy. Om du till exempel berättar att du inte längre vill få nyhetsbrev från oss tar vi omedelbart bort din e-postadress från vår e-postlista. Om du deltar i ett program via vår webbplats tar vi bort personuppgifterna som tillhandahållits som en del av det programmet inom rimlig tid efter att det har slutförts. Som exempel räknas normalt ett halvår efter slutdatumet som rimligt, såvida vi inte har laglig grund att behålla en del av uppgifterna under längre tid (t.ex. om detta krävs för validering eller för att uppfylla bokföringsskyldigheter).

VAD HÄNDER OM INTEGRITETSPOLICYN ÄNDRAS?

Denna Integritetspolicy uppdaterades den 11-06-2019. Vi kan ändra denna Integritetspolicy när som helst och av vilket skäl som helst. Om vi beslutar att göra en väsentlig förändring i vår Integritetspolicy anges detta på startsidan på vår webbplats under en period efter att ändringen gjorts. Vi rekommenderar att du läser igenom denna Integritetspolicy varje gång du besöker webbplatsen. Du kan läsa den förra versionen av vår Integritetspolicy här.

VAD GÄLLER FÖR INTEGRITETEN PÅ ANDRA WEBBPLATSER?

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Några av dessa webbplatser kan drivas av Medtronics partner, medan andra kan drivas av tredje parter. Denna Sekretesspolicy gäller inte för andra webbplatser, inte ens för andra Medtronic-webbplatser. Därför rekommenderar vi att du varje gång du lämnar denna webbplats granskar de sekretessregler som gäller för uppgifterna du lämnar på andra webbplatser. Vi tillhandahåller länkarna för att underlätta för dig, men vi kommer inte att granska, kontrollera eller övervaka sekretessreglerna för webbplatser som drivs av andra. Vi har inte heller något ansvar för webbplatser som drivs av tredje parter eller för din affärsverksamhet med dem. 

FINNS DET SÄRSKILDA REGLER OM BARNS INTEGRITET?

Vi vill skydda barns integritet på internet. Vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter (t.ex. ett barns namn eller e-postadress) från barn under 13 år utan samtycke från förälder eller målsman. Om du ändå tror att vi har samlat in personuppgifter från någon som är yngre än 13 år är du välkommen att kontakta oss.

VAD GÄLLER FÖR WEBBPLATSENS SÄKERHET?

Säkerhet är mycket viktig för oss. Vi förstår även att säkerheten är viktig för dig. Vi använder branschens standardåtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, utlämning, ändring eller radering. Ingen webbplats eller e-postöverföringsmetod är dock 100 % säker, så vi uppmuntrar dig därför att vara särskilt försiktig med vilka uppgifter du skickar eller begär via e-post och att du vidtar lämpliga försiktighetsåtgärder genom att exempelvis hålla alla användarnamn och lösenord som du använder hemliga.

DINA RÄTTIGHETER

Du kan när som helst utnyttja din rätt till att få åtkomst till, korrigera och, i förekommande fall, radera alla personuppgifter med anknytning till dig, eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter enligt gällande lagar.

Du har också rätt att när som helst, baserat på din specifika situation, invända mot all användning eller behandling av dina personuppgifter som vi har samlat in på grundval av vår legitima intressen.

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt som en del av en tjänst till dig, eller baserat på ditt samtycke, har du även rätt att begära en kopia av dina uppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart standardformat (detta kallas rätten till ”dataportabilitet”).

Sådana förfrågningar kan skickas till rs.privacyeurope@medtronic.com eller via post till 

Medtronic AB
BOX 1230
S-164 28 Kista
Sweden

Observera att vi kan be dig lämna bevis på din identitet (till exempel genom en kopia av ditt ID-kort eller pass) innan vi kan uppfylla din begäran.

Om vi har grundat vår insamling eller användning av dina personuppgifter på ditt samtycke har du även rätten att när som helst ta tillbaka samtycket på samma sätt som du gav det, eller genom att skicka in en begäran på ovan nämnda sätt.

Du kan också när som helst, utan kostnad och utan att behöva ange något skäl, välja bort alla direkta marknadsföringskampanjer och begära att inte längre få några reklammaterial enligt beskrivningen ovan.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud via e-post på europeanDPO@medtronic.com. 

Om du inte är nöjd med vår hantering av din begäran kan du kontakta gällande Dataskyddsmyndighet. Läs mer: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

SÅ KONTAKTAR DU MEDTRONIC

Om du har frågor eller funderingar om denna Integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss via vår webbplats eller via kontaktuppgifterna som anges i avsnittet Dina rättigheter ovan.