Medtronic

VÄLKOMMEN TILL MEDTRONIC SVERIGE

I Sverige, precis som i övriga länder, erbjuder Medtronic terapier och produkter som årligen förbättrar och förlänger livet för miljontals människor världen över – varje sekund förbättras två liv tack vare Medtronics produkter eller behandlingar.

Från att ha startat som ett pacemakerföretag 1949 i USA erbjuder Medtronic idag ett brett sortiment av produkter och behandlingsmetoder för bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar, neurologiska rubbningar, ryggskador och diabetes. Våra produkter som bland annat inkluderar pacemakers, implanterbara defibrillatorer, insulinpumpar, kontinuerlig glukosmätning, hjärtklaffar, neurostimulatorer samt ballongkatetrar, stentar för vidgning av kranskärl och minimalt invasiva kirurgiska produkter. 

Medtronic finns idag i mer än 160 länder och har cirka 85 000+ anställda. Företaget är registrerat på New York-börsen och våra produkter har funnits på den svenska marknaden sedan 1975 och 1999 bildades bolaget Medtronic AB.

Besöksadress
Gustav IIIs Boulevard 42
169 73 Solna 

Postadress
Medtronic AB
Box 1230
SE-164 28 Kista

Tel. reception: 08-568 585 00
Fax: 08-568 585 01
org. nr: 556525-5964
Email: reception.sweden@medtronic.com