FÅ EN KÄNSLA AV DET MÖJLIGA SE DBS UR ETT NYTT PERSPEKTIV

UPPTÄCK VAD PERCEPT™ PC NEUROSTIMULATOR MED BRAINSENSE™-TEKNIK HAR ATT ERBJUDA

Grundat på årtionden av engagemang inom djup hjärnstimulering (DBS) omdefinierar Medtronic vad som är möjligt med Percept™ PC-enheten. Den gör det möjligt att anpassa behandlingen, grundat på objektiva data och tar fram flera avancerade innovationer genom en modern, ergonomisk och lätthanterlig lösning som du och dina patienter vill ha.

Percept™ PC neurostimulator är det enda kommersiellt tillgängliga DBS-systemet med avkänningsteknik1 och inleder en banbrytande ny era av DBS-behandling mot Parkinsons sjukdom, essentiell tremor, dystoni, tvångssyndrom och epilepsi. 

BrainsenseTM
Technology

OJÄMFÖRLIGA INSIKTER I OCH UTANFÖR KLINIKEN

Med BrainSense™-teknik, utvecklad för att registrera hjärnsignaler (lokal fältpotential eller LFP) med hjälp av den implanterade DBS-elektroden. Signaler kan registreras samtidigt som behandlingsstimulering ges, både i och utanför kliniken.2

Händelse-
spårare

KOMPLEMENTERAR BRAINSENSE™-TEKNIKEN MED MÖJLIGHETEN ATT SAMLA IN DATA I VARDAGEN

Patienter kan spåra upp till fyra fördefinierade PD-händelser (som läkemedelsrespons, biverkningar, fall) på patientprogrammeraren, som kan jämföras av läkaren med data från BrainSense™-tekniken.

UTÖKA ÅTKOMSTEN
TILL MR

DET ENDA MR-VILLKORLIGA DBS-SYSTEMET3 FÖR 1,5 T OCH 3 T

Nu kan du använda arbetsflödet för MR-valbarhet på läkarprogrammeraren för att kontrollera MR-valbarhet, skapa en valbarhetsrapport och placera patientens enhet i rätt läge för en MR-undersökning.

smart
batteri

NY TEKNIK OCH UTÖKAD LIVSLÄNGD

Percept™ PC neurostimulatorn är mindre och har ett batteri som varar längre.4

1

Den 17 januari 2013 blev Activa™ PC+S-enheten från Medtronic godkänd för CE-märkning men släpptes inte för försäljning.

2

Signaler kanske inte är närvarande eller mätbara på alla patienter.

3

Medtronic DBS-systemen är MR-villkorliga, vilket innebär att de endast är säkra för MR-skanning under vissa förhållanden. Om dessa förhållanden inte uppfylls kan MR-förfarandet orsaka uppvärmning av vävnaden, särskilt vid elektroderna som implanterats i hjärnan, vilket kan leda till allvarlig och permanent skada eller dödsfall. Du hittar en komplett lista med förhållanden i MR-riktlinjerna för system för djup hjärnstimulering från Medtronic: http://professional.medtronic.com/mri

4

För median energiförbrukning av DBS för patienter med Parkinsons sjukdom, med måttlig användning (upp till 2 månader per år) av BrainSense™-teknik.

Se enhetens manual för detaljerad information om bruksanvisning, implantatförfarande, indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och eventuella biverkningar. Om du använder en MRI SureScan®-enhet, se den tekniska manual till MRI SureScan® innan MR utförs. Kontakta en lokal representant och/eller konsult för Medtronic på medtronic.eu om du vill ha mer information.