Detta kommer att spela en video - Tillbehör för intraoperativ nervövervakning

Intraoperativ
nerv-
övervakning
Tillbehör

LADDA NER TILLBEHÖRSBROSCHYREN

pdf Tillbehörsbroschyr (.pdf)

Här finner du alla tillbehören.

Läs enhetens manual för detaljerad information om användarinstruktioner, indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och potentiella biverkningar. Om du vill ha mer information kontaktar du en lokal Medtronic-representant eller går till Medtronics webbplats på www.medtronic.com.