Váš prehliadač je zastaraný

S aktualizovaným prehliadačom sa vám webové stránky spoločnosti Medtronic budú používať oveľa lepšie. Aktualizovať prehliadač.

×

Skip to main content

LEKÁRI A ZDRAVOTNÍCKY PERSONÁL

Inovatívne produkty pre lepšiu starostlivosť

Naše terapie, technológie a služby pomáhajú liečiť viac ako 70 rôznych ochorení, vďaka čomu len v uplynulom roku zachránili alebo zlepšili život viac ako 76 000 000 ľudí na celom svete.

 

Naše technológie pomáhajú vytvárať novú éru personalizovanej medicíny. Preto úzko spolupracujeme s lekármi a zdravotníckymi pracovníkmi na zavádzaní nových terapií a produktov, optimalizácii liečby a hľadaní nových riešení. Inovácie sami o sebe nestačia. Kľúčom je vzájomná spolupráca. 

Moderné medicínske technológie

Zlepšujeme životy ľudí pomocou priekopníckych technológií

Ideme v ústrety partnerstvám umožňujúcim zefektívnenie liečby s využitím dostupných skúseností, technológií a dát. Cieľom je zefektívniť a zlepšiť výsledky liečby, optimalizovať vynaložené náklady a zvýšiť spokojnosť pacientov aj zdravotníckeho personálu. Pozrite si zoznam našich terapií. 

Zmysluplné inovácie

Medtronic ponúka najširší rad inovatívnych zdravotníckych technológií, ktoré pomáhajú riešiť aj tie najzložitejšie výzvy.

Podporujeme využitie vhodnej liečby pre vhodných pacientov