Lekár sála

PRE LEKÁROV A ODBORNÍKOV

Spolupracujeme s vami na nových možnostiach.

Informácie pre lekárov

Ak chcete získať informácie o dostupných produktoch a liečebných postupoch spoločnosti Medtronic, prejdite prosím na príslušnú sekciu na adrese MEDTRONIC.COM. Príslušné informácie sú tu dostupné len v anglickom jazyku.

Môžete nás tiež kontaktovať na: 

Medtronic Slovakia s.r.o.
CBC V, Karadžičova 16
821 08 Bratislava
Slovenská Republika
Tel: +421 2 6820 6911
Fax: +421 2 6820 6999
medtronic.slovakia@medtronic.com