Kontakt – Medtronic Slovakia

 

Osobné údaje

Oslovenie
Kontaktné údaje

Dôvod kontaktovania

 Áno, rozumiem a súhlasím s tým, že zadané informácie budú prenesené do americkej spoločnosti Medtronic Inc. a tieto informácie sa budú používať a chrániť v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti Medtronic.