Váš prehliadač je zastaraný

S aktualizovaným prehliadačom sa vám webové stránky spoločnosti Medtronic budú používať oveľa lepšie. Aktualizovať prehliadač.

×

Skip to main content

Naše poslanie

Inšpirujeme k výnimočnosti

Naše poslanie nás motivuje činiť mimoriadne veci už 60 rokov a stále pokračujeme.

Prispievať ku kvalite života ľudí využívaním bioinžinierstva pri výskume, konštruovaní, výrobe a predaji prístrojov a zariadení, ktoré zmierňujú bolesť, uzdravujú a predlžujú život.


Smerovať náš rast do takých oblastí biomedicínskeho inžinierstva, kde preukazujeme maximálnu silu a schopnosti; získavať ľudí a vybavenie, ktoré umožnia rozširovať tieto oblasti; priebežne stavať na týchto oblastiach prostredníctvom vzdelávania a zdieľania poznatkov; nemrhať energiou tam, kde nemôžeme prinášať unikátne a hodnotné riešenia.


Bezvýhradne sa usilovať o najvyššiu možnú spoľahlivosť a kvalitu našich produktov; byť neprekonateľným vzorom a byť uznávanými ako spoločnosť vyznávajúca oddanosť, čestnosť, poctivosť a zdvorilosť.


Vytvárať primeraný zisk, aby sme mohli plniť naše záväzky, podporovať rast a napĺňať naše ciele.


Rozoznať osobnú hodnotu všetkých zamestnancov vytvorením takého pracovného prostredia, ktoré poskytuje možnosti pracovnej sebarealizácie, bezpečnosť, osobný rozvoj a podiel na úspechu spoločnosti.


Byť spoločensky zodpovednou spoločnosťou.