Váš prehliadač je zastaraný

S aktualizovaným prehliadačom sa vám webové stránky spoločnosti Medtronic budú používať oveľa lepšie. Aktualizovať prehliadač.

×

Skip to main content

Naše pôsobenie

Zmysluplný vplyv

Sme svetovým lídrom v oblasti medicínskych technológií. Sme poháňaní naším poslaním. A náš zámer uvádzame do praxe.

Ako líder v oblasti medicínskych technológií máme mimoriadny potenciál pozitívne ovplyvniť riešenie hlavných svetových výziev. Naše pôsobenie zameriavame na pacientov, lekárov, zamestnancov a komunity s cieľom zaistiť, aby budúce generácie žili lepšie a zdravšie životy.

Toto je náš vplyv na svet.

A photo of a small business owner in India in his workshop.

Prístup

Urýchlenie prístupu k zdravotníckej technológii

Veríme, že technológie môžu pomôcť riešiť výzvy, ktorým čelia zdravotné systémy na celom svete. Tým, že ľudí staviame na prvé miesto, nachádzame nové spôsoby, ako zlepšiť zdravie a zároveň znížiť náklady. A prostredníctvom partnerstiev, vzdelávania a presadzovania noviniek odstraňujeme bariéry v starostlivosti, aby z týchto inovácií, ktoré zlepšujú životy, mohlo ťažiť viac ľudí.

 

Inklúzia, rozmanitosť &, Rovnosť

Presadzovanie inklúzie, rozmanitosti a & rovnosti

Veríme v nulové prekážky príležitostí, preto využívame všetky aktíva, ktoré máme, na posilnenie férového prístupu v našich komunitách a v rámci nášho podnikania. Kráčame smerom k budúcnosti, kam patria všetci naši zamestnanci. Vďaka tomu môžu prispieť svojimi celoživotnými skúsenosťami a posilniť naše úsilie o zlepšenie zdravia v globálnych komunitách. 

 

A photo of a woman in a lab coat looking at a test tube.
A photo of a river, taken from above, so that its affluents are visable.

Ochrana našej planéty

Veríme, že ľudia môžu žiť svoj najzdravší život len na zdravej planéte. Preto znižujeme environmentálnu stopu hľadaním inovatívnych spôsobov, ako eliminovať našu prevádzkovú uhlíkovú stopu, znižovaním produkcie odpadu a spotreby vody a budovaním udržateľnosti našich produktov.

 

eyebrow-bar-eblue-concept

NAŠE POSLANIE

Inšpirujeme k výnimočnosti

Päť silných slov nás inšpirovalo  činiť mimoriadne veci už 60 rokov a stále pokračujeme: Zmierniť bolesť. Uzdraviť. Predĺžiť život. 

 

Zistite viac

A graphic art image of male silhouette walking
A photo of a woman walking on a beach with a dog at her side.

ESG správa (Správa o životnom prostredí, sociálnej zodpovednosti a zodpovednom konaní)

Zodpovedné konanie

Konáme zodpovedne a uprednostňujeme najvyššie štandardy kvality pre transparentnejšie, etickejšie a pružnejšie operácie – od riadenia a pracovnej sily po ľudské práva a zodpovednosť za dodávateľský reťazec. Vo všetkom, čo robíme, nesieme zodpovednosť za vyššie štandardy riadenia pre našich ľudí a planétu.

Prečítajte si našu najnovšiu ESG správu (Správa o životnom prostredí, sociálnej zodpovednosti a zodpovednom konaní)