ФАКТИ И СТАТИСТИКА ЗА MEDTRONIC

Medtronic е глобална компания за решения в здравеопазването, ангажирана с подобряването на живота на хората чрез медицински технологии, услуги и решения.

Medtronic plc business units

Група за сърдечни и съдови заболявания

ГРУПА ЗА СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 • Аортни и периферносъдови
 • Сърдечен ритъм и сърдечна недостатъчност
 • Коронарни и структурно-сърдечни

Група за сърдечни и съдови заболявания

ГРУПА ЗА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ТЕРАПИИ

 • Невромодулация
 • Невросъдови
 • Ортопедични
 • Гръбначни
 • Хирургични технологии

Група за сърдечни и съдови заболявания

ГРУПА ЗА МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНИ ТЕРАПИИ (ПРЕДИ ТОВА COVIDIEN GROUP)

 • Ранни технологии
 • Мониторинг и възстановяване на пациенти
 • Решения за лечение на бъбреци
 • Иновации в хирургията

Група за диабет

ГРУПА ЗА ДИАБЕТ

 • Услуги и решения за диабет
 • Интензивно управление на инсулин
 • Неинтензивни терапии за диабет

Medtronic Facts and Statistics