Местоположения

За да отговори на потребностите на своите пациенти и партньори по целия свят, Medtronic оперира в повече от 155 държави по света на повече от 260 места. По-долу са посочени основните местоположения, представляващи нашите икономически дейности; региони; и научноизследователски, производствени центрове и центрове за дистрибуция, както и центрове за обучение.

Medtronic
Главен изпълнителен офис

20 Lower Hatch Street
Dublin 2, Ирландия

Medtronic
Оперативни офиси

710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432-5604 САЩ

Тел.: +1 (763) 514-4000
Телефон без такса: +1 (800) 633-8766
Край на писмото: L100

Регионални местоположения

Expand All

Азиатско-тихоокеански регион

Medtronic International Ltd.
49 Changi South Avenue 2
Nasaco Tech Centre
Singapore 486056
Сингапур
Тел.: (65) 6436 5000

Medtronic Korea Co., Ltd.
10F, Sajo Building
1001, Daechi-dong, Kangnam-ku
Seoul, 135-280, Корея
Тел.: 822-3404-3600
Факс: 822-3404-3609

Норт Райд, Австралия
Петалинг Джая, Малайзия
Онехунга, Нова Зеландия
Банкок, Тайланд

Източна Европа

Голям Китай

Япония

Латинска Америка

Близкия Изток, Африка, Централна Азия и Турция

Южна Азия

Съединени американски щати

Западна Европа и Канада

Местоположения на бизнес предприятия

Телефон без такса: +1 (800) 633-8766