ЕДНА КОМПАНИЯ, ЕДНА МИСИЯ

mission

Създадена през 1960 г., нашата мисия повелява, че преди всичко нашият първи приоритет е да допринасяме за благосъстоянието на хората. Повече от половин век по-късно мисията продължава да бъде наша етична рамка и вдъхновяваща цел за служителите ни по света. Тя ни ръководи в ежедневната работа и ни напомня, че нашите усилия променят живота на милиони хора всяка година.

МИСИЯТА НА MEDTRONIC

Да допринасяме за благосъстоянието на хората чрез прилагане на биомедицински инженеринг в проучванията, проектирането, производството и продажбата на инструменти или апаратура, които облекчават болката, възстановяват здравето и удължават живота.

  • Да насочваме нашето израстване в области на биомедицинския инженеринг, където показваме максимум сила и способности; да привличаме хора и центрове, които проявяват желание за израстване в тези области; непрекъснато да надграждаме тези области чрез обучение и придобиване на знания; да избягваме участие в области, в които не можем да дадем уникален и значим принос. 
  • Да се стремим без резерви, към възможно най-голяма надеждност и качество на нашите продукти;да бъдем ненадминат стандарт за сравнение и да бъдем признати като компания с всеотдайност, честност, почтеност и добро обслужване. 
  • Да създаваме справедлива печалба от текущите операции, за да изпълняваме своите задължения, да поддържаме растежа си и да постигаме своите цели. 
  • Да признаваме личните качества на служителите чрез предоставяне на работна рамка, която позволява лично удовлетворение от изпълнената работа, сигурност, възможност за напредък и средства за споделяне на успеха на компанията. 
  • Да бъдем добри граждани като компания.