Пусни видео - lekar bulharsko

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Продукти, терапии и услуги - още нови възможности за подобряване на болничната ефективността. Нека в посока грижа за пациентите да достигнем по-далеч, заедно.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРИ

Medtronic знае, че Вие сте ангажиран да помагате на пациентите да следят своето здраве. Споделяме Вашата ангажираност със желание за предоставяне на дългосрочни решения , които да Ви помогнат в лечението на пациенти с хронични заболявания. Нашите продукти варират от диагностично оборудване до терапии, с дългосрочно приложение, при които други медицински терапии са неуспешни.

Правните разпоредби допускат достъп до продуктовата информация само за медицински специалисти.

За достъп до продуктова информация в защитената секцията трябва да потвърдите, че сте лекар.

Потвърждавам, че съм лекар, моля натиснете тук.

Не съм лекар, моля натиснете тук