ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (2019)
Ενημέρωση των κατευθυντηρίων οδηγιών για τη λαπαροσκοπική θεραπεία των κοιλιοκηλών και των μετεγχειρητικών κηλών κοιλιακού τοιχώματος (International Endohernia Society (IEHS))([FOOTNOTE=Bittner R, Bain K, Bansal VK, et al. Ενημέρωση των κατευθυντηρίων οδηγιών για τη λαπαροσκοπική θεραπεία των κοιλιοκηλών και των μετεγχειρητικών κηλών κοιλιακού τοιχώματος (International Endohernia Society (IEHS)) - Part A. Surg End (2019) 33:3069-3139],[ANCHOR=],[LINK=])

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Βαθμός Α:
Το προφυλακτικό πλέγμα θα πρέπει να τοποθετηθεί στο κύριο τμήμα στομίας

Βαθμός Β:
Η ενίσχυση με το προφυλακτικό πλέγμα επί του χάσματος (onlay) έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει την τυπική θεραπεία για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου που υποβάλλονται σε μια midline λαπαροσκοπική διαδικασία

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
«..η τοποθέτηση του προφυλακτικού πλέγματος μειώνει τα ποσοστά σχηματισμού μετεγχειρητικών κηλών σε ομάδες υψηλού κινδύνου με νοσογόνο παχυσαρκία ή αορτικό ανεύρυσμα ή που υποβάλλονται σε ορθοκολική χειρουργική επέμβαση"

Κατευθυντήριες οδηγίες κλινικής πρακτικής για τη διαχείριση των αορτολαγόνιων ανευρυσμάτων από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αγγειοχειρουργικής (ESVS) για το 2019([FOOTNOTE=Wanhainen A, Verzini F, Van Herzeele I, et al. Κατευθυντήριες οδηγίες κλινικής πρακτικής για τη διαχείριση των αορτολαγόνιων ανευρυσμάτων από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αγγειοχειρουργικής (ESVS) για το 2019. Eur J Vasc Endovasc Surg (2018) 1-97],[ANCHOR=],[LINK=])

 

«Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση, βασισμένη σε πολλές τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές (RCT) έδειξε ότι η προφυλακτική χρήση ενίσχυσης του πλέγματος στις λαπαροτομίες μεσαίας γραμμής μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο σχηματισμού μετεγχειρητικής κήλης μετά από ανοικτή AAA  αποκατάσταση

ΣΥΣΤΑΣΗ

Στους ασθενείς που αντιμετωπίζουν το ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής μέσω ανοικτής αποκατάστασης, μπορεί να εξεταστεί η ενδεχόμενη προφυλακτική χρήση ενίσχυσης του πλέγματος στις λαπαροτομίες μεσαίας γραμμής ειδικά για εκείνους που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο σχηματισμού μετεγχειρητικής κήλης.

 

AWMF online 
S3-Leitlinie zu Screening, Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Bauchaortenaneurysmas (2018)([FOOTNOTE=Debus ES, Heidemann F, Gross-Fengels W, et al. S3-Leitlinie zu Screening, Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Baucharotenaneurysmas. AWMF-online. 2018. Reg.Nr. 004-14],[ANCHOR=],[LINK=])

S3-Κατευθυντήριες οδηγίες για τον έλεγχο, τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη φροντίδα παρακολούθησης των ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής (2018)3

 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

Το προφυλακτικό πλέγμα στη λαπαροτομία μεσαίας γραμμής με τεχνική ενδοπεριτοναϊκής τοποθέτησης μετά από ανοικτή χειρουργική επέμβαση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής (ΑΑΑ) είναι ασφαλές και αποτελεσματικό όσον αφορά στην πρόληψη του υψηλού επιπολασμού του μετεγχειρητικών κηλών μετά την επέμβαση. Αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί.

 

 

Hernia 2015
Κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αγγειοχειρουργικής για το κλείσιμο των τομών στο κοιλιακό τοίχωμα([FOOTNOTE=Muysoms FE, Antoniou SA, Bury K, et al. European Hernia Society guidelines on the closure of abdominal wall incisions. Hernia 2015;19:1-24. DOI 10.1007/s10029-014-1342],[ANCHOR=],[LINK=])

"Η προφυλακτική ενίσχυση με πλέγμα φαίνεται αποτελεσματική και ασφαλής και μπορεί να προταθεί σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, όπως όσοι υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση αορτικού ανευρίσματος και σε παχύσαρκους ασθενείς.” 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

Συνίσταται η προφυλακτική ενίσχυση με πλέγμα για μια επιλεκτική λαπαροτομία μέσης γραμμής σε έναν ασθενή υψηλού κινδύνου, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος σχηματισμού μετεγχειρητικών κηλών .