ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ COVID-19
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΘ

Στις μέρες μας, δεδομένου ότι η εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 διαταράσσει τη ζωή σε όλο τον κόσμο, οι μηχανικοί αναπνευστήρες, τα αναπνευστικά φίλτρα, τα μηχανήματα οξυγόνωσης και τα παλμικά οξύμετρα της εταιρείας μας χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες υγείας στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Προκειμένου να παράσχει σε αυτούς τους επαγγελματίες υγείας των ΜΕΘ ό,τι χρειάζονται για τη φροντίδα των ασθενών, για τον έλεγχο της λοίμωξης και για τη μείωση της διασποράς, η Medtronic έχει συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες για τα σχετικά προϊόντα.

ΠΩΣ ΒΟΗΘΑΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

Στόχος μας είναι η ασφάλεια των εργαζομένων ενώ συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να παρέχουμε στις ομάδες υγειονομικής περίθαλψης προϊόντα για την επιβίωση και θεραπεία των ασθενών τους σε όλο τον κόσμο.