ΠΩΣ ΒΟΗΘΑΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

Στόχος μας είναι η ασφάλεια των εργαζομένων ενώ συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να παρέχουμε στις ομάδες υγειονομικής περίθαλψης προϊόντα για την επιβίωση και θεραπεία των ασθενών τους σε όλο τον κόσμο.