placeSverige (Sweden)

COVID-19 KRITISK VÅRD
IVA-UTBILDNING – PRODUKTINFORMATION

Idag, då spridningen av COVID-19-pandemin stör livet runt om i världen, används våra mekaniska ventilatorer, andningsfilter, syresättningsmaskiner och pulsoximetrar av sjukvårdspersonal på frontlinjen i denna kamp. För att ge intensivvårdspersonalen vad de behöver för att behandla patienter, för att kontrollera infektionen och för att minska kontamination, har Medtronic konsoliderat all relevant produktinformation.

MCGRATH™ MAC VIDEOLARYNGOSKOP

Kombinerar trygghet med enkelhet och bekvämlighet

Förberedelser gör att intubationen lyckas bättre vid oväntade luftvägskomplikationer.

I McGRATH™ MAC videolaryngoskop kombineras direkt- och videolaryngoskopi i en enda hybridenhet.

  • 1. Mikhail, Emad & Hart, Stuart. (2014). Laparoscopic port closure. Surgical technology international. 24. 27-33. Helgstrand F, Rosenberg J, Bisgaard T. Trocar site hernia after laparoscopic surgery: a qualitative systematic review. Hernia. 2010;15(2):113–121.

  • 2. Mohan Venkatesh Pulle*, Rahul Siddhartha, Ashish Dey, Tarun Mittal, Vinod K. Malik, Port site hernia in laparoscopic surgery: Mechanism, prevention and management

  • 3. Baserat på den interna verifieringsrapporten nr RE00098009 rev A, DoubleTime VersaOne™ fasciaförslutningssystem Miami lab VOC-rapport: 13 av 16 kirurger som intervjuades instämde. 28 mars 2017.