placeSverige (Sweden)

Även ett enda portbråck är en stor utmaning

Portbråck är allvarliga komplikationer1 vid ingrepp och är en börda för patienter, vårdpersonal och sjukvårdssystem.

Lämplig förslutning av porten anses vara en av de mest kritiska faktorerna för förebyggande av portbråck.2

Vi har nöjet att introducera VersaOne™ fasciaförslutningssystem för att göra det möjligt för dig att konsekvent försluta fascia.3

MCGRATH™ MAC VIDEOLARYNGOSKOP

Kombinerar trygghet med enkelhet och bekvämlighet

Förberedelser gör att intubationen lyckas bättre vid oväntade luftvägskomplikationer.

I McGRATH™ MAC videolaryngoskop kombineras direkt- och videolaryngoskopi i en enda hybridenhet.

Patientsäkerheten i våra händer

Patientövervakning och andningsinterventioner

Upptäck hur vi under ett sekel strävar efter noll biverkningar och bidrar till att minska sjukvårdskostnaderna genom att tillhandahålla väletablerade varumärken och deras teknologier som mekanisk ventilation, pulsoximetri, intubation, trakeostomi, kapnografi, hjärnövervakning, smärtövervakning etc. 

  • 1. Mikhail, Emad & Hart, Stuart. (2014). Laparoscopic port closure. Surgical technology international. 24. 27-33. Helgstrand F, Rosenberg J, Bisgaard T. Trocar site hernia after laparoscopic surgery: a qualitative systematic review. Hernia. 2010;15(2):113–121.

  • 2. Mohan Venkatesh Pulle*, Rahul Siddhartha, Ashish Dey, Tarun Mittal, Vinod K. Malik, Port site hernia in laparoscopic surgery: Mechanism, prevention and management

  • 3. Baserat på den interna verifieringsrapporten nr RE00098009 rev A, DoubleTime VersaOne™ fasciaförslutningssystem Miami lab VOC-rapport: 13 av 16 kirurger som intervjuades instämde. 28 mars 2017.