EVERYWHERE FOR EVERYONE

LigaSure™ vessel sealing technologie

De LigaSure™ vessel sealing technologie is gebruikt bij meer dan negentien miljoen ingrepen wereldwijd([FOOTNOTE=Gebaseerd op intern rapport #US161132(1), Sales data from FY01-FY17. Juli 2017.],[ANCHOR=],[LINK=]) en de kwaliteit, innovatie en verbeterde klinische resultaten ervan worden ondersteund door klinische literatuur([FOOTNOTE=Gebaseerd op 1378 papers gepubliceerd tussen 2003 en 2017. Gebaseerd op intern rapport #US170824 Global Value Dossier for LigaSure™-technology. 26 oktober 2017],[ANCHOR=],[LINK=]) en zijn inmiddels algemeen erkend. Het is nu tijd om meer patiënten in meer gevallen te laten profiteren van deze voordelen.

Provide details to continue

  • Your information will be protected in accordance with our privacy statement.

The site needs to use cookies to store information in your web browser, to make this site work. By clicking “Submit” you consent to the placement of these cookies. Learn more about our cookie policy.