placeNorge (Norway)

INTENSIVBEHANDLING
AV COVID-19
PRODUKTINFORMASJON
OM INTENSIVOPPLÆRING

Nå som spredningen av COVID-19-pandemien forandrer livet til alle ihele verden, brukes våre mekaniske respiratorer, respiratorfiltre, oksygeneringsmaskiner og pulsoksymetre av helsepersonell som står i fremste rekke i denne kampen. For å gi dette intensivpersonellet det de trenger for å behandle pasientene, kontrollere infeksjonen og redusere kontaminasjon, har Medtronic samlet sammen all relevant produktinformasjon.

  • 1. Mikhail, Emad & Hart, Stuart. (2014). Laparoscopic port closure. Surgical technology international. 24. 27–33. Helgstrand F, Rosenberg J, Bisgaard T. Trocar site hernia after laparoscopic surgery: a qualitative systematic review. Hernia. 2010;15(2):113–121.

  • 2. Mohan Venkatesh Pulle*, Rahul Siddhartha, Ashish Dey, Tarun Mittal, Vinod K. Malik, Port site hernia in laparoscopic surgery: Mechanism, prevention and management

  • 3. Basert på intern valideringsrapport nr. RE00098009 rev A, DoubleTime VersaOne™-fascielukkesystem Miami lab VOC-rapport: 13 av 16 kirurger som ble spurt var enige. 28. mars 2017.