placeNorge (Norway)

Hvert eneste portbrokk er en stor utfordring

Portbrokk er en alvorlig komplikasjon1 i alle typer prosedyrer, og er en påkjenning for pasienter, klinikere og helsevesen.

Hensiktsmessig lukking porthull anses å være en av de mest kritiske faktorene for å hindre portbrokk.2

Det gleder oss å kunne presentere VersaOne™-fascielukkesystem som lar deg lukke fascien konsekvent.3

Pasientsikkerheten i våre hender

Pasientovervåking og respiratoriske intervensjoner

Oppdag hvordan vi i løpet av et århundre streber etter null uønskede hendelser og bidrar til å redusere helsekostnader ved å tilby veletablerte merkevarer og deres teknologier som mekanisk ventilasjon, pulsoksymetri, intubasjon, trakeostomi, kapnografi, hjerneovervåking, smerteovervåking etc. 

  • 1. Mikhail, Emad & Hart, Stuart. (2014). Laparoscopic port closure. Surgical technology international. 24. 27–33. Helgstrand F, Rosenberg J, Bisgaard T. Trocar site hernia after laparoscopic surgery: a qualitative systematic review. Hernia. 2010;15(2):113–121.

  • 2. Mohan Venkatesh Pulle*, Rahul Siddhartha, Ashish Dey, Tarun Mittal, Vinod K. Malik, Port site hernia in laparoscopic surgery: Mechanism, prevention and management

  • 3. Basert på intern valideringsrapport nr. RE00098009 rev A, DoubleTime VersaOne™-fascielukkesystem Miami lab VOC-rapport: 13 av 16 kirurger som ble spurt var enige. 28. mars 2017.