Ιατροτεχνολογικό προϊόν καθήλωσης ReliaTack™

Λεπτομέριες προϊόντος

Το ιατροτεχνολογικό προϊόν καθήλωσης ReliaTack™ παρέχει διάφορα ισχυρά πλεονεκτήματα έναντι των μη-αρθρωτών προϊόντων. Η άρθρωση σε γωνία 65 μοιρών και οι ανταλλακτικές κεφαλές 5 και 10 καρφίδων κάνουν παρελθόν τα παλαιότερα, μη-αρθρούμενα προϊόντα καθήλωσης.

Ιατροτεχνολογικό προϊόν καθήλωσης AbsorbaTack™

Λεπτομέριες προϊόντος

Το ιατροτεχνολογικό προϊόν καθήλωσης AbsorbaTack™ 5 mm είναι αποστειρωμένο προϊόν μίας χρήσης για την καθήλωση προσθετικού υλικού, όπως το πλέγμα κήλης, στα μαλακά μόρια. Οι καρφίδες κατασκευάζονται από απορροφήσιμο συνθετικό συμπολυμερές πολυεστέρα προερχόμενο από γαλακτικό και γλυκολικό οξύ.

Το AbsorbaTack™ είναι διαθέσιμο σε έκδοση μεγάλου μήκους για λαπαροσκοπικές τεχνικές με διαμορφώσεις 15 και 30 καρφίδων και σε έκδοση μικρού μήκους για ανοιχτή αποκατάσταση κήλης με διαμόρφωση 20 καρφίδων.

Συσκευή καθήλωσης ProTack™

Λεπτομέριες προϊόντος

Η συσκευή καθήλωσης ProTack™ 5 mm είναι αποστειρωμένο προϊόν μίας χρήσης για την καθήλωση προσθετικού υλικού, όπως το πλέγμα κήλης, στα μαλακά μόρια. Η καρφίδα είναι ελικοειδής και κατασκευάζεται από τιτάνιο. Το προϊόν ProTack™ παρέχεται σε διαμόρφωση 30 καρφίδων.

Δείτε Πληροφορίες Παραγγελίας

Κωδικός παραγγελίας
Κωδικός παραγγελίας Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ποσότητα
174006 Όργανο ProTack™ 5 mm Κουτί 6

Συρραπτικό Endo Universal™

Λεπτομέριες προϊόντος

Το συρραπτικό Endo Universal™ έχει εφαρμογή σε ενδοσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις αποκατάστασης κήλης για την καθήλωση του πλέγματος. Το προϊόν μπορεί να περιστραφεί 360° γύρω από τον άξονά του και να χρησιμοποιηθεί σε τέσσερις διαφορετικές θέσεις, μη-αρθρωτή θέση 0° και αρθρωτή θέση 20°, 45° και 65°. Το προϊόν Endo Universal™ παρέχεται προγεμισμένο με 10 συνδετήρες τιτανίου και μπορεί να επαναγεμιστεί 4 φορές ακόμη με το κιτ γεμίσματος μίας χρήσης (SULU) 4,mm ή 4,8 mm. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για εισαγωγή και χρήση μέσω περιβλημάτων τροκάρ κατάλληλου μεγέθους ή περιβλημάτων τροκάρ μεγαλύτερου μεγέθους με χρήση μετατροπέα.

Δείτε Πληροφορίες Παραγγελίας

Πληροφορίες παραγγελίας
Κωδικός παραγγελίας Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ποσότητα
174007 Συσκευή γεμίσματος μίας χρήσης με 10 συνδετήρες 4,8 mm Κουτί 6
174015 Συσκευή γεμίσματος μίας χρήσης με 10 συνδετήρες 4,0 mm Κουτί 6
173052 Συρραπτικό με 10 συνδετήρες 4,8 mm Κουτί 6
173054 Συρραπτικό με 10 συνδετήρες 4,0 mm Κουτί 6

Συρραπτικό Multifire Endo Hernia™

Λεπτομέριες προϊόντος

Το συρραπτικό κήλης Multifire Endo™ έχει σχεδιαστεί για εισαγωγή και χρήση μέσω όλων των περιβλημάτων τροκάρ κατάλληλου μεγέθους ή περιβλημάτων τροκάρ μεγαλύτερου μεγέθους με χρήση μετατροπέα. Το μέγεθος των συνδετήρων καθορίζεται από την επιλογή του κιτ ανταλλακτικής κεφαλής μίας χρήσης (SULU) 4mm ή 4,8mm. Το συρραπτικό τοποθετεί έναν συνδετήρα κάθε φορά που σφίγγετε τη λαβή του οργάνου. Τα σκέλη του συνδετήρα διεισδύουν αρχικά στον ιστό ή το πλέγμα και στη συνέχεια διαμορφώνονται πλήρως, αγκιστρώνοντας έτσι ή συμπλησιάζοντας τον ιστό (ή τους ιστούς) και το πλέγμα.

Δείτε Πληροφορίες Παραγγελίας

Πληροφορίες παραγγελίας
Κωδικός παραγγελίας Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ποσότητα
174025 Συρραπτικό 12 mm με 10 συνδετήρες 4,8 mm Κουτί 6
174027 Συρραπτικό 12 mm με 10 συνδετήρες 4,0 mm Κουτί 6
174007 Συσκευή γεμίσματος μίας χρήσης με 10 συνδετήρες 4,8 mm Κουτί 6
174015 Συσκευή γεμίσματος μίας χρήσης με 10 συνδετήρες 4,0 mm Κουτί 6

Ιατροτεχνολογικό προϊόν καθήλωσης Stat Tack™

Λεπτομέριες προϊόντος

Το ιατροτεχνολογικό προϊόν καθήλωσης Stat Tack™ 5 mm παρέχει ελικοειδείς καρφίδες τιτανίου για καθήλωση πλέγματος σε ανοιχτές επεμβάσεις αποκατάστασης κήλης.

Δείτε Πληροφορίες Παραγγελίας

Πληροφορίες παραγγελίας
Κωδικός παραγγελίας Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ποσότητα
OMS-TTSS Ιατροτεχνολογικό προϊόν καθήλωσης Stat Tack™ με 15 ελικοειδείς καρφίδες τιτανίου Κουτί 5

Ιατροτεχνολογικό προϊόν καθήλωσης Tacker™

Λεπτομέριες προϊόντος

Το ιατροτεχνολογικό προϊόν καθήλωσης 5 mm Tacker™ παρέχει ελικοειδείς καρφίδες τιτανίου για λαπαροσκοπική καθήλωση πλέγματος σε επεμβάσεις αποκατάστασης κήλης.

Δείτε Πληροφορίες Παραγγελίας

Πληροφορίες παραγγελίας
Κωδικός παραγγελίας Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ποσότητα
OMS-TTH Λαβή πολλαπλών χρήσεων TACKER™ Κουτί 5
OMS-TTSD30 Περιέχει 30 ελικοειδείς καρφίδες τιτανίου Κουτί 5
OMS-TTSD 5 πλήρως συναρμολογημένα προϊόντα μίας χρήσης Κουτί 5
OMS-TTS 5 σωληνάρια μίας χρήσης/1 λαβή πολλαπλών χρήσεων (το σωληνάριο περιέχει 20 ελικοειδείς καρφίδες τιτανίου) Κουτί 1

Συρραπτικό MultiFire VersaTack™

Λεπτομέριες προϊόντος

Το συρραπτικό MultiFire VersaTack™ έχει εφαρμογή σε επεμβάσεις γενικής χειρουργική για καθήλωση πλέγματος κατά την αποκατάσταση ελλειμμάτων κήλης, καθώς και σε άλλες χειρουργικές ειδικότητες για συμπλησίαση ιστών.

Δείτε Πληροφορίες Παραγγελίας

Πληροφορίες παραγγελίας
Κωδικός παραγγελίας Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ποσότητα
174007 Συσκευή γεμίσματος μίας χρήσης με 10 συνδετήρες 4,8 mm Κουτί 6
174015 Συσκευή γεμίσματος μίας χρήσης με 10 συνδετήρες 4,0 mm Κουτί 6
174021 Συρραπτικό με 10 συνδετήρες 4,0 mm Κουτί 1
174023 Συρραπτικό με 10 συνδετήρες 4,8 mm Κουτί 1

Επισκόπηση

Αποδεδειγμένη απόδοση

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων καθήλωσης παρέχει ολοκληρωμένο εύρος επιλογών και μοναδική αξιοπιστία. Αυτά τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς έχουν σχεδιαστεί για επεμβάσεις αποκατάστασης κήλης που αντέχουν στον χρόνο, με την αυτοπεποίθηση που μπορεί να δημιουργηθεί μόνο με την τεράστια κλινική εμπειρία. Από απορροφήσιμα μέσα καθήλωσης έως μόνιμες καρφίδες και συρραπτικά σε μεγάλη ποικιλία μεγεθών και επιλογών φόρτωσης, αυτή η ευέλικτη οικογένεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων καθήλωσης είναι η απάντηση στις ιδιαίτερες ανάγκες των χειρουργών και έχει σχεδιαστεί με σκοπό τη βελτιστοποίηση της κλινικής απόδοσης.