Επισκόπηση

Η κρισιμότητα της αξιοπιστίας

Στην αποκατάσταση των μαλακών μορίων, η αξιοπιστία έχει κρίσιμη σημασία. Συνδυάζοντας την αντοχή εφελκυσμού των συνθετικών υλικών αποκατάστασης κήλης1 και τη βιοσυμβατότητα ενός ακυτταρικού δερματικού εμφυτεύματος χοίρειας προέλευσης, το χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ παρέχει αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα και ισχύ σε επεμβάσεις αποκατάστασης κοιλιοκήλης και ανακατασκευής του κοιλιακού τοιχώματος.

Το χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ είναι δερματικό εμφύτευμα κολλαγόνου χοίρειας προέλευσης κατόπιν αφαίρεσης των κυττάρων, των κυτταρικών συγκριμάτων, του DNA και του RNA με ήπια επεξεργασία που δεν προκαλεί βλάβη στην τρισδιάστατη μήτρα κολλαγόνου. Η προκύπτουσα ακυτταρική μήτρα κολλαγόνου ενισχύεται με διασταυρωμένο δεσμό για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Χαρακτηριστικά

Το χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ διασταυρωμένου δεσμού παρέχει πλεονεκτήματα έναντι πλήθους άλλων εμφυτευμάτων κολλαγόνου για αποκατάσταση κήλης και κοιλιακού τοιχώματος. Τα μοσχεύματα από ανθρώπινα πτώματα και άλλα μοσχεύματα μη διασταυρωμένου δεσμού μπορεί να έχουν αρχική επιτυχία λόγω της ταχείας ιστικής αναδόμησης, αλλά ενδέχεται να οδηγήσουν τελικά σε απώλεια της αντοχής εφελκυσμού, αυξημένη ιστική χαλάρωση και υψηλά ποσοστά υποτροπής που απαιτούν επιπλέον αναθεωρητικές επεμβάσεις1-7 Χάρη στις μεθόδους βελτιστοποίησης του διασταυρωμένου δεσμού και ήπιας επεξεργασίας, το χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ προσφέρει σταθερές διαστάσεις μακράς διάρκειας που εξασφαλίζει την αντοχή του μοσχεύματος κολλαγόνου σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επούλωσης.

Χωρίς ανάγκη επανενυδάτωσης ή ψύξης, το χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ είναι έτοιμο για άμεση χρήση και διατηρεί σταθερές διαστάσεις. Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία μεγεθών, συμπεριλαμβανομένων εμφυτευμάτων μεγαλύτερου μεγέθους που εξαλείφουν την ανάγκη συρραφής πολλαπλών τεμαχίων και εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα του σωστού μεγέθους εμφυτεύματος για κάθε μέγεθος ελλείμματος.

Πληροφορίες παραγγελίας
Κωδικός παραγγελίας Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ποσότητα
5033-50 Χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ | 3 cm x 3 cm x 0,5 mm Κουτί 1
5000-50 Χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ | 5 cm x 5 cm x 0,5 mm Κουτί 1
5001-50 Χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ | 5 cm x 10 cm x 0,5 mm  Κουτί 1
5220-100 Χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ | 2 cm x 20 cm x 1,0 mm Κουτί 1
5033-100 Χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ | 3 cm x 3 cm x 1,0 mm  Κουτί 1
5416-100 Χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ | 4 cm x 16 cm x 1,0 mm Κουτί 1
5418-100 Χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ | 4 cm x 18 cm x 1,0 mm Κουτί 1
5000-100 Χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ | 5 cm x 5 cm x 1,0 mm Κουτί 1
5001-100 Χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ | 5 cm x 10 cm x 1,0 mm Κουτί 1
5616-100 Χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ | 6 cm x 16 cm x 1,0 mm Κουτί 1
5816-100 Χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ | 8 cm x 16 cm x 1,0 mm Κουτί 1
5110-100 Χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ | 10 cm x 10 cm x 1,0 mm Κουτί 1
5115-100 Χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ | 10 cm x 15 cm x 1,0 mm Κουτί 1
5210-100 Χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ | 10 cm x 20 cm x 1,0 mm Κουτί 1
5152-100 Χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ | 15 cm x 20 cm x 1,0 mm Κουτί 1
5120-100 Χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ | 18 cm x 28 cm x 1,0 mm Κουτί 1
5230-100 Χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ | 20 cm x 30 cm x 1,0 mm Κουτί 1
5033-150 Χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ | 3 cm x 3 cm x 1,5 mm Κουτί 1
5063-150 Χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ | 3 cm x 6 cm x 1,5 mm Κουτί 1
5000-150 Χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ | 5 cm x 5 cm x 1,5 mm Κουτί 1
5001-150 Χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ | 5 cm x 10 cm x 1,5 mm Κουτί 1
5110-150 Χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ | 10 cm x 10 cm x 1,5 mm Κουτί 1
5115-150 Χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ | 10 cm x 15 cm x 1,5 mm Κουτί 1
5152-150 Χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ | 15 cm x 20 cm x 1,5 mm Κουτί 1
5120-150 Χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ | 18 cm x 28 cm x 1,5 mm Κουτί 1
5230-150 Χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ | 20 cm x 30 cm x 1,5 mm Κουτί 1
5240-150 Χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ | 20 cm x 40 cm x 1,5 mm Κουτί 1
5250-150 Χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ | 20 cm x 50 cm x 1,5 mm Κουτί 1
5284-150 Χειρουργικό εμφύτευμα Permacol™ | 28 cm x 40 cm x 1,5 mm Κουτί 1

Πληροφορίες Παραγγελίας

  • 1. Ridgway DM et. al. In: Department of Surgery, North Lincolnshire and Goole Hospitals, ed. Scunthorpe, UK, 2005.

  • 1a. Gaertner, W.G., et al. Experimental Evaluation of Four Biologic Prostheses for Ventral Hernia Repair. J. Gastrointest Surg. 2007.

  • 2. Zheng, F, et al. Host Response after reconstruction of abdominal wall defects with porcine dermal collagen in a rat model. American Journal of Obstetrics and Gynecology(2004)191,1961-70.

  • 3. Novi, J.M., et al. Vaginal Paravaginal Repair using Human Cadaveric versus Porcine Dermal Implant: A Survival Analysis. Ohio Research and Clinical Review Fall 2006.

  • 4. Jin, J, et al. Abdominal Hernia Repair with Bridging Acellular Dermal Matrix - An Expensive Hernia Sac. American Hernia Society March 2007.

  • 5. Jin, J, et al. Use of Acellular Dermal Matrix for Complicated Ventral Hernia Repair: Does Technique Affect Outcomes? Journal of the American College of Surgeons Volume 205, Issue 5, November 2007, Pages 654-660.

  • 6. Rodriguez, Eduardo, et al. Abdominal Wall Reconstruction following Severe Loss of Domain: The R Adams Cowley Shock Trauma Center Algorithm. PRSJournal September 2007 DIO:10.1097/01/prs0000270303.44219.76.

  • 7. Newcomb, W.; Heniford, T, et al . Long-term Outcomes After Abdominal Wall Reconstruction With Acellular Human Dermis in Patients With Abdominal Injuries. Συνάντηση AAST 2007, Συνεδρία IV, Ανάρτηση υπ' αριθ. 10