Επισκόπηση

Πλέγμα αυτοκαθήλωσης ProGrip™ από πολυεστέρα, μια για σχεδόν μία δεκαετία αποδεκτή τεχνολογία που εφαρμόζεται στην ενίσχυση ιστού βοηθά πλέον και στην πρόληψη του σχηματισμού κηλών μετά από λαπαροτομίες.([FOOTNOTE=Sværdborg M, Damsgaard TE. Donor-site morbidity after pedicled TRAM breast reconstruction: a comparison of two different types of mesh. Ann Plast Surg. 2013;71(5):476-80.],[ANCHOR=],[LINK=])

ΠΡΟΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
PROGRIP™

Δείτε το φυλλάδιο

Πληροφορίες παραγγελίας

Κωδικός παραγγελίας Περιγραφή Διαστάσεις Σχήμα Μονάδα μέτρησης Ποσότητα
TMP1008G Πλέγμα αυτοκαθήλωσης ProGrip™ από πολυεστέρα για την πρόληψη σχηματισμού μετεγχειρητικών κηλών
Πολυεστέρας με λαβές πολυγαλακτικού οξέος
10 x 8 cm Ορθογώνιο Κουτί 1
TMP1509G Πλέγμα αυτοκαθήλωσης ProGrip™ από πολυεστέρα για την πρόληψη σχηματισμού μετεγχειρητικών κηλών
Πολυεστέρας με λαβές πολυγαλακτικού οξέος
15 x 9 cm Ορθογώνιο Κουτί 1
TMP1515G Πλέγμα αυτοκαθήλωσης ProGrip™ από πολυεστέρα για την πρόληψη σχηματισμού μετεγχειρητικών κηλών
Πολυεστέρας με λαβές πολυγαλακτικού οξέος
15 x 15 cm Τετράγωνο Κουτί 1
TMP2008G Πλέγμα αυτοκαθήλωσης ProGrip™ από πολυεστέρα για την πρόληψη σχηματισμού μετεγχειρητικών κηλών
Πολυεστέρας με λαβές πολυγαλακτικού οξέος
20 x 8 cm Ορθογώνιο Κουτί 1
TMP2015G Πλέγμα αυτοκαθήλωσης ProGrip™ από πολυεστέρα για την πρόληψη σχηματισμού μετεγχειρητικών κηλών
Πολυεστέρας με λαβές πολυγαλακτικού οξέος
20 x 15 cm Ορθογώνιο Κουτί 1
TMP3008G Πλέγμα αυτοκαθήλωσης ProGrip™ από πολυεστέρα για την πρόληψη σχηματισμού μετεγχειρητικών κηλών
Πολυεστέρας με λαβές πολυγαλακτικού οξέος
30 x 8 cm Ορθογώνιο Κουτί  
TMP3015G Πλέγμα αυτοκαθήλωσης ProGrip™ από πολυεστέρα για την πρόληψη σχηματισμού μετεγχειρητικών κηλών
Πολυεστέρας με λαβές πολυγαλακτικού οξέος
30 x 15 cm Ορθογώνιο Κουτί 1
TMP4008G Πλέγμα αυτοκαθήλωσης ProGrip™ από πολυεστέρα για την πρόληψη σχηματισμού μετεγχειρητικών κηλών
Πολυεστέρας με λαβές πολυγαλακτικού οξέος
40 x 8 cm Ορθογώνιο Κουτί 1

Πληροφορίες Παραγγελίας

Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία ProGrip™ στη χειρουργική κοιλιοκηλών

Παρέχει άμεση καθήλωση χωρίς ένταση σε ολόκληρη την επιφάνεια του πλέγματος - προσφέροντας ταυτόχρονα χειρουργική αποδοτικότητα και οφέλη για τους ασθενείς.([FOOTNOTE=Hopson SB, Miller LE. Open ventral hernia repair using ProGrip™ self-gripping mesh. Int J Surg. 2015;23(Pt A):137–140.],[ANCHOR=],[LINK=]),([FOOTNOTE=Kapischke M, Schulze H, Caliebe A. Self-fixating mesh for the Lichtenstein procedure: a prestudy. Langenbecks Arch Surg. 2010;395(4):317-322. Η μελέτη αυτή διεξήχθη με το πλέγμα Parietene ProGrip™.],[ANCHOR=],[LINK=])

Το πετυχαίνει συνδυάζοντας τεχνολογία μονόκλωνου πολυεστέρα με επαναπορροφήσιμα μικροάγκιστρα από πολυγαλακτικό οξύ (PLA). Εξασφαλίζει έτσι άμεση και ισχυρή καθήλωση για τους χειρουργούς, με αντοχή και άνεση.3,([,([FOOTNOTE=Hollinsky C, Kolbe T, Walter I, et al. Comparison of a new self-gripping mesh with other fixation methods for laparoscopic hernia repair in a rat model. J Am Coll Surg. 2009;208(6):1107–1114. Η μελέτη αυτή διεξήχθη με το πλέγμα Parietene ProGrip™.],[ANCHOR=],[LINK=]),([FOOTNOTE=Chastan P. Tension free open inguinal hernia repair using an innovative self-gripping semi-resorbable mesh. Hernia (2009) 13:137–142 DOI 10.1007/s10029-008-0451-4 J MinimAccess Surg. 2006;2(3):139 –143. Η μελέτη αυτή διεξήχθη με το πλέγμα Parietene ProGrip™.],[ANCHOR=],[LINK=])