Επισκόπηση

Το προϊόν Spacemaker™ Pro είναι σύστημα προσπέλασης και ανατομής όλα-σε-ένα επόμενης γενιάς για επεμβάσεις αποκατάστασης βουβωνοκήλης και κοιλιακού τοιχώματος. Το σύστημα παρέχει βελτιστοποιημένη προσπέλαση, ανατομή και αποδοτικότητα.

Με μια μοναδικά ενσωματωμένη λύση που περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένους σωληνίσκους και νέα ανατομικά μπαλόνια, το Spacemaker™ Pro βελτιώνει την προσπέλαση, ενισχύει την ορατότητα και δημιουργεί τον επιθυμητό χώρο για κάθε επέμβαση. Το σύστημα εξοικονομεί επίσης χρόνο στη χειρουργική αίθουσα μειώνοντας τα βήματα που πρέπει να εκτελεστούν και προσφέρει περισσότερες επιλογές τεχνικής.

Χαρακτηριστικά

Βελτιστοποιημένη προσπέλαση (σε σχέση με το προϊόν Spacemaker™ Plus)

 • Παρέχει ευκολότερη, εφάπαξ προσπέλαση του χειρουργικού χώρου με ένα σύστημα μοναδικής ενσωμάτωσης
 • Παρέχει ικανότητα επέμβασης σε μικρούς χώρους με τα παρεχόμενα οπτικά τροκάρ χαμηλής διατομής 5mm
 • Διευρύνει την προσπέλαση σε κατάλληλους ασθενείς με μπαλόνια που δεν κατασκευάζονται με φυσικό ελαστικό λάτεξ


Βελτιστοποιημένη ανατομή
(σε σχέση με το προϊόν Spacemaker™ Plus)

 • Βελτιώνει την ορατότητα, με ανατομικά μπαλόνια και διαφανείς σωληνίσκους£
 • Δημιουργεί τον σωστό χώρο για κάθε επέμβαση, χάρη στα νέα ανατομικά μπαλόνια
 • Διευκολύνει την εισαγωγή και την πλήρη έκπτυξη των μπαλονιών, χάρη στους ειδικά σχεδιασμένους σωληνίσκους


Βελτιστοποιημένη αποδοτικότητα
(σε σχέση με το προϊόν Spacemaker™ Plus)

 • Εξοικονομεί επεμβατικό χρόνο, χάρη στην ενιαία λύση προσπέλασης και ανατομής\
 • Προσαρμόζεται στη δική σας τεχνική, παρέχοντας επιλογή για χρήση ως ενιαίο σύστημα ή χωριστά
 • Παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή τεχνικής, μειώνοντας ταυτόχρονα τους κωδικούς προϊόντων έως και 50%
   

 

Πληροφορίες παραγγελίας
Κωδικός παραγγελίας Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ποσότητα
SMBTTOVLX Τροκάρ Spacemaker™ Pro με στρογγυλεμένο άκρο (ΒΤΤ) και οβάλ μπαλόνι ανατομής Κουτί 3
SMSBTOVLX Τροκάρ Spacemaker™ Pro δομικού μπαλονιού (SBT) με οβάλ μπαλόνι ανατομής Κουτί 3
SMBTTRNDX Τροκάρ Spacemaker™ Pro με στρογγυλεμένο άκρο (ΒΤΤ) και στρογγυλό μπαλόνι ανατομής Κουτί 3
SMSBTRNDX Τροκάρ Spacemaker™ Pro δομικού μπαλονιού (SBT) με στρογγυλό μπαλόνι ανατομής Κουτί 3
SMCYLCST Τροκάρ Spacemaker™ Pro με στρογγυλεμένο άκρο και κυλινδρικό μπαλόνι ανατομής για τεχνική διαχωρισμού μερών Κουτί 3

Πληροφορίες Παραγγελίας

 • † Σε σύγκριση με το σύστημα ανατομής Spacemaker™ Plus ή τα μπαλόνια διάτασης PDB.

 • £ Σε σύγκριση με το σύστημα ανατομής Spacemaker™ Plus

 • \ Σε αντιδιαστολή με τα μπαλόνια διάτασης PDB, το τροκάρ δεν χρειάζεται επανεισαγωγή ή επανατοποθέτηση