Επισκόπηση

Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερες εφαρμογές.

Η Medtronic πρωτοπορεί εδώ και πολλά χρόνια στη δημιουργία ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούν διάφορες μορφές ενέργειας. Με την ολοκλήρωση του χαρτοφυλακίου του ασύρματου συστήματος ανατομής υπερήχων Sonicision™, η Medtronic εδραίωσε τη θέση της ως παρόχου ενιαίων λύσεων για ενεργειακές συσκευές. 

Η Medtronic διαθέτει το πιο ευρύ και ολοκληρωμένο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο, το οποίο επιτρέπει την πλήρη τυποποίηση του συστήματος για τη μείωση του κόστους. 

Ελευθερία κυρτής σιαγόνας Sonicision™

Ένας εξαιρετικός τρόπος για τη βελτίωση των επιδόσεων και την παροχή καλύτερων αποτελεσμάτων για τους ασθενείς είναι η διευκόλυνση όλων των διαδικασιών για όλα τα εμπλεκόμενα άτομα.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ελευθερία κινήσεων στο χειρουργείο

Ο επαναστατικός σχεδιασμός της ασύρματης συσκευής ανατομής υπερήχων Sonicision™ παρέχει στους χειρουργούς ελευθερία κινήσεων στο χειρουργείο – εξαλείφοντας τις δυσκολίες διαχείρισης καλωδίων σε αποστειρωμένο πεδίο, ενώ επιτρέπει τη γρήγορη ανατομή ιστού και την ασφαλή αιμόσταση.

Επιπλέον, ο διαισθητικός έλεγχος ενεργοποίησης ενέργειας διπλής λειτουργίας παρέχει λειτουργίες ελάχιστης και μέγιστης ισχύος με ένα κουμπί για την εύκολη εναλλαγή των λειτουργιών ενέργειας, βελτιώνοντας περαιτέρω την εστίαση του χειρουργού στον ασθενή.

Η επαναχρησιμοποιήσιμη γεννήτρια χειρός, σε συντονισμένη λειτουργία με την επαναχρησιμοποιήσιμη μπαταρία παράγει ενέργεια υπερήχων η οποία έχει διάφορα αποτελέσματα στους ιστούς. Η δυνατότητα αξιοποίησης της πολυπλοκότητας μιας γεννήτριας και της συρρίκνωσής της ώστε να χωράει άνετα στην παλάμη του χεριού σας αποτελεί πραγματική καινοτομία η οποία απαλλάσσει τον χειρουργό από την ανάγκη σύνδεσης της συσκευής σε μια ογκώδη γεννήτρια που βρίσκεται έξω από το χειρουργικό πεδίο.