placeSuomi (Finland)

Esiintyminen, riskit ja kustannukset

Porttityrän muodostuminen on yksi laparoskooppisen kirurgian komplikaatioista, joka usein aliarvoidaan.2

On todettu, että jopa 5,2 % laparoskooppisesti leikatuista potilaista saa porttityrän.4

Kliininen potilastutkimus on osoittanut, että näiden komplikaatioiden määrä voi olla jopa 25,9 % kolmen vuoden jälkeen toimenpiteestä.5

Porttityrän muodostuminen on kallista

Esimerkiksi pelkästään Yhdysvalloissa:

~64,000 toimenpidettä vuosittain porttityrien hoitamiseksi6, ja ne maksavat…

~7 000 USD jokaisen lisäleikkauksen osalta, jolla tyrän muodostumista hoidetaan.7 Tämän kustannus voi olla jopa…

~446 milj. USD maan terveydenhuoltojärjestelmälle.8

Lisääntyvä komplikaatio, joka on kuitenkin estettävissä

Mini-invasiivinen kirurgia (MIS), jossa käytetään laparoskopiaan tai katetrin käyttöön perustuvia tekniikoita, on yleistynyt perinteisen avokirurgian vaihtoehtona.9,10

Näiden MIS-toimenpiteiden yleistymisen myötä on todennäköistä, että porttityrienkin muodostuminen vain yleistyy.11

Suositus on, että kaikki kooltaan yli 10 mm:n aukot on suljettava.12

Porttityrien riskitekijöitä:4

 • Epäyhtenäiset haavasulut
 • Suurehkot troakaarit (10 mm ja sitä suuremmat)
 • Pitkäkestoiset toimenpiteet
 • Troakaarin sijainti
 • Ikä
 • Suuri painoindeksi

Riskien lieventäminen

Kaikki kooltaan yli 10 mm olevat faskia-aukot on suljettava, jotta porttityrän muodostuminen voidaan estää.4

Faskiaan sulkeminen 5 mm:n leveydeltä molemmin puolin troakaaria on osoittautunut hyväksi keinoksi pienentää mahdollista tyräriskiä.3

Faskian sulkutekniikoihin (ompelu käsin, neulankuljettimet ja haavansulkulaitteet) on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä saavutettu sulku voi olla epäyhtenäinen.13,14

RATKAISUMME PORTTIAUKON SULKEMISEN HAASTEISIIN

Yhtenäiset 5 mm:n pistot

Vatsan alueen haavasulussa pienten 5 mm:n pistojen on osoitettu vähentävän arpityrien muodostumista.13–16,†

VersaOne™-faskiansulkujärjestelmä on yksiosainen3 järjestelmä porttiaukon yhtenäistä sulkemista varten. Sen avulla kirurgi voi sulkea faskian 5 mm:n etäisyydellä troakaarihaavan kummaltakin puolelta.11

VersaOne™-faskiansulkujärjestelmä säilyttää pneumoperitoneumin vatsaontelossa, jolloin troakaaria ei tarvitse poistaa ennen sulkemisen aloittamista. Hyödyt:

 • Lisääntynyt toimenpiteen tehokkuus3,†
 • Helppokäyttöisyys3
 • † Verrattuna kilpailijan sulkulaitteeseen, langankuljettimiin ja käsin tehtäviin ompeleisiin.

 • 1. Mikhail, Emad & Hart, Stuart. (2014). Laparoscopic port closure. Surgical technology international. 24. 27–33. Helgstrand F, Rosenberg J, Bisgaard T. Trocar site hernia after laparoscopic surgery: a qualitative systematic review. Hernia. 2010;15(2):113–121.

 • 2. Mohan Venkatesh Pulle*, Rahul Siddhartha, Ashish Dey, Tarun Mittal, Vinod K. Malik, Port site hernia in laparoscopic surgery: Mechanism, prevention and management

 • 3. Perustuu kansainväliseen validointiraporttiin nro RE00098009 rev A, DoubleTime VersaOne™ fascial closure system Miami lab VOC report: 13 out of 16 surgeons surveyed agreed. March28, 2017.

 • 4. Helgstrand F, Rosenberg J, Bisgaard T. Trocar site hernia after laparoscopic surgery: a qualitative systematic review. Hernia. 2010;15(2):113-121.

 • 5. Comajuncosas J, Hermoso J, Gris P, et al. Risk factors for umbilical trocar site incisional hernia in laparoscopic cholecystectomy: a prospective 3-year follow-up study. Am J Surg.2014;207(1):1–6.

 • 6. Perustuu Medicaren kansalliseen keskiarvoon v. 2017; poliklinikkapotilaskorvaus 6 970 USD; laparoskopia, leikkaus, korjaus, arpityrä (sisältää verkon asettamisen, jos se tehtiin).

 • 7. Perustuu Yhdysvaltojen sisäisiin tietoihin, Market model hernia procedure. 2017.

 • 8. Perustuu 446 milj. USD:n laskelmaan, jossa toimenpiteiden määrä (64 000) kerrottiin kirurgisen lisätoimenpiteen kustannuksella (6 970 USD).

 • 9. Fullum TM, Lapado JA, Borah BJ. Gunnarsson CL. Comparison of the clinical and economic outcomes between open and minimally invasive appendectomy and colectomy: evidence from a large commercial payer database. Surg Endosc. 2010;28:845–853

 • 10. Fitch, K & Engel, T & Bochner, A. (2015). Cost Differences Between Open and Minimally Invasive Surgery. Managed care (Langhorne, Pa.). 24. 40–48

 • 11. Nadler RB, McDougall E, Bullock AD, Ludwig MA, Brunt LM. Fascial closure of laparoscopic port sites: a new technique. Urology. 1995;45(6):1046–1048.

 • 12. Shaher, Z, Port closure techniques Surgical Endoscopy [Surg Endosc] 2007 Aug; Vol. 21 (8), pp. 1264–1274

 • 13. Based on internal report #RE00079705, Fascial closure system bite size verification. Nov. 5, 2014.

 • 14. Eid GM, Collins J. Application of a trocar wound closure system designed for laparoscopic procedures in morbidly obese patients. Obes Surg. 2005;15(6):871–873.

 • 15. Muysoms FE, Antoniou SA, Bury K, et al. European Hernia Society guidelines on the closure of abdominal wall incisions. Hernia. 2015;19:1–24.

 • 16. Harris HW, Hope WH, Adrales G, et al. Contemporary concepts in hernia prevention: Selected proceedings from the 2017 International Symposium on Prevention of Incisional Hernias. Surgery. 2018;164(2):319–326.

 • 17. Deerenberg EB, Harlaar JJ, Kleinrensink GJ, et al. Small bites versus large bites for closure of abdominal midline incisions (STITCH): a double-blind, multicentre, randomised controlled trial; Lancet. 2015; 386:1254–1260.

 • 18. Millbourn D, Cengiz Y, Israelsson LA. Effect of stitch length on wound complications after closure of midline incisions: a randomized controlled trial. Arch Surg. 2009;14 (11):1056–1059.

 • 19. Sharma MS, Kumar S, Agarwal N. Trocar site hernia- a case series. Indian J Surg. 2012;74(2):189–190. doi:10.1007/s12262-011-0249-y

 • 20. Ceydeli, A, Rucinski, J, Wise, L. Finding the Best Abdominal Closure: An Evidence-based Review of the Literature. Curr Surgery 2005;(62):220-5

 • 21. Scozzari G, Zanini M, Cravero F, Passera R, Rebecchi F, Morino M. High incidence of trocar site hernia after laparoscopic or robotic Roux-en-Y gastric bypass. Surgical Endoscopy. 2014;28(10):2890-2898