Incidentie, risico's en kosten

Herniatie van een toegangspoort is zo'n typische complicatie van laparoscopische chirurgie die vaak wordt onderschat.2

Het is aangetoond dat 5,2% van de patiënten die een laparoscopie ondergaan, een toegangspoorthernia ontwikkelen.4

Uit een klinisch onderzoek is gebleken dat dit aantal binnen drie jaar na de operatie kan oplopen tot 25,9%.5

Herniatie van toegangspoorten kost veel geld

Zo zijn er alleen al in de Verenigde Staten:

± 64.000 operaties per jaar nodig om toegangspoorthernia's te herstellen,6 dit kost ...

± € 6400 per benodigde extra herniaoperatie.7 Dat komt neer op een kostenpost van …

± € 410 miljoen voor de Amerikaanse gezondheidszorg.8

Een complicatie met stijgende incidentie, die echter te voorkomen is.

Minimaal invasieve heelkunde met toegang via laparoscopie of katheters is een steeds algemener alternatief geworden voor de traditionele open chirurgie.9,10

Door het stijgende aantal minimaal invasieve ingrepen zal het aantal toegangspoorthernia's naar verwachting ook alleen maar stijgen.11

Het wordt aanbevolen om alle incisies groter dan 10 mm te sluiten.12

Risicofactoren voor een toegangspoorthernia zijn onder andere:4

 • Inadequate sluiting
 • Grote trocars (≥ 10 mm)
 • Lange procedures
 • Locatie van de trocar
 • Leeftijd
 • Hoge BMI

Risicobeperking

Alle fasciedefecten die groter zijn dan 10 mm dienen gesloten te worden om herniatie van de toegangspoort te voorkomen.4

Het is gebleken dat het bij elkaar brengen van 5 mm fascie aan beide kanten van de trocar het risico op herniatie verkleint.3

De gebruikte techniek voor fasciesluiting verdient speciale aandacht (handmatig hechten, gebruik van suture passers en wondsluitingsmiddelen), aangezien de resultaten kunnen verschillen.13,14

ONZE OPLOSSING VOOR DE UITDAGINGEN RONDOM HET SLUITEN VAN TOEGANGSPOORTEN

Consistente steken van 5 mm

Het is gebleken dat het gebruik van kleine steken van 5 mm voor de sluiting van buikwonden de kans op herniatie van de incisiewond verkleint.13–16,†

Het VersaOne™-fasciesluitingssysteem is een alles-in-een-systeem3, ontworpen voor een consistente sluiting van een toegangspoort. Het geeft chirurgen de mogelijkheid om de fascie over 5 mm aan beide kanten van de trocarwond te sluiten.11

Met het VersaOne™-fasciesluitingssysteem handhaaft het pneumoperitoneum in de buikholte, doordat de trocar niet verwijderd hoeft te worden voordat met de sluiting wordt begonnen. Dit betekent:

 • Hogere operatie-efficiëntie3,†
 • Gebruiksgemak3
 • † Vergeleken met andere op de markt verkrijgbare draadgeleiders en hulpmiddelen voor sluiting en handmatig hechten.

 • 1. Mikhail, Emad & Hart, Stuart. (2014). Laparoscopic port closure. Surgical technology international. 24. 27-33. Helgstrand F, Rosenberg J, Bisgaard T. Trocar site hernia after laparoscopic surgery: a qualitative systematic review. Hernia. 2010;15(2):113–121.

 • 2. Mohan Venkatesh Pulle*, Rahul Siddhartha, Ashish Dey, Tarun Mittal, Vinod K. Malik, Port site hernia in laparoscopic surgery: Mechanism, prevention and management

 • 3. Gebaseerd op een intern validatierapport: #RE00098009 rev. A, DoubleTime VersaOne™ fascial closure system Miami lab VOC report: 13 van de 16 bevraagde chirurgen waren het ermee eens. 28 maart 2017.

 • 4. Helgstrand F, Rosenberg J, Bisgaard T. Trocar site hernia after laparoscopic surgery: a qualitative systematic review. Hernia. 2010;15(2):113–121.

 • 5. Comajuncosas J, Hermoso J, Gris P, et al. Risk factors for umbilical trocar site incisional hernia in laparoscopic cholecystectomy: a prospective 3-year follow-up study. Am J Surg.2014;207(1):1–6.

 • 6. Gebaseerd op het nationale gemiddelde van Medicare voor 2017; € 6400 vergoeding poliklinische patiënten; laparoscopie, operatief herstel, hernia na incisie (inclusief mesh-insertie, indien uitgevoerd).

 • 7. Gebaseerd op interne Amerikaanse gegevens, marktmodel herniaprocedure. 2017.

 • 8. Gebaseerd op de berekening van het aantal procedures (64.000) vermenigvuldigd met de kosten per aanvullende operatie (€ 6400) = € 410 miljoen.

 • 9. Fullum TM, Lapado JA, Borah BJ. Gunnarsson CL. Comparison of the clinical and economic outcomes between open and minimally invasive appendectomy and colectomy: evidence from a large commercial payer database. Surg Endosc. 2010;28:845-853

 • 10. Fitch, K & Engel, T & Bochner, A. (2015). Cost Differences Between Open and Minimally Invasive Surgery. Managed care (Langhorne, Pa.). 24. 40-48

 • 11. Nadler RB, McDougall E, Bullock AD, Ludwig MA, Brunt LM. Fascial closure of laparoscopic port sites: a new technique. Urology. 1995;45(6):1046-1048.

 • 12. Shaher, Z, Port closure techniques Surgical Endoscopy [Surg Endosc] 2007 Aug; Vol. 21 (8), pp. 1264-74

 • 13. Gebaseerd op een intern rapport: #RE00079705, Fascial closure system bite size verification. 5 nov. 2014

 • 14. Eid GM, Collins J. Application of a trocar wound closure system designed for laparoscopic procedures in morbidly obese patients. Obes Surg. 2005;15(6):871-873.

 • 15. Muysoms FE, Antoniou SA, Bury K, et al. European Hernia Society guidelines on the closure of abdominal wall incisions. Hernia. 2015;19:1–24.

 • 16. Harris HW, Hope WH, Adrales G, et al. Contemporary concepts in hernia prevention: Selected proceedings from the 2017 International Symposium on Prevention of Incisional Hernias. Surgery. 2018;164(2):319-326.

 • 17. Deerenberg EB, Harlaar JJ, Kleinrensink GJ, et al. Small bites versus large bites for closure of abdominal midline incisions (STITCH): a double-blind, multicentre, randomised controlled trial; Lancet. 2015; 386:1254–1260.

 • 18. Millbourn D, Cengiz Y, Israelsson LA. Effect of stitch length on wound complications after closure of midline incisions: a randomized controlled trial. Arch Surg. 2009;14 (11):1056 – 1059.

 • 19. Sharma MS, Kumar S, Agarwal N. Trocar site hernia- a case series. Indian J Surg. 2012;74(2):189–190. doi:10.1007/s12262-011-0249-y

 • 20. Ceydeli, A, Rucinski, J, Wise, L. Finding the Best Abdominal Closure: An Evidence-based Review of the Literature. Curr Surgery 2005;(62):220-5

 • 21. Scozzari G, Zanini M, Cravero F, Passera R, Rebecchi F, Morino M. High incidence of trocar site hernia after laparoscopic or robotic Roux-en-Y gastric bypass. Surgical Endoscopy. 2014;28(10):2890-2898