Overzicht

Beter zien.1,† Beter ademen.2,‡

Chirurgische rook is storend. En gevaarlijk. Chirurgische rook kan uw zicht tijdens laparoscopische ingrepen belemmeren, wat risico’s voor u, uw team en de patiënt kan opleveren.([FOOTNOTE=da Silva RD, Sehrt D, Molina WR, Moss J, Park SH, Kim FJ. Significance of surgical plume obstruction during laparoscopy. JSLS. 2014;18(3).],[ANCHOR=],[LINK=]) Maar dat hoeft niet zo te zijn.

Het Valleylab™-systeem voor rookafzuiging bij laparoscopie kan daarbij helpen.

Het is een gebruiksvriendelijk hulpmiddel1,§ dat wordt aangesloten op een standaard luer-locktrocart en een afzuigapparaat.([FOOTNOTE=Gebaseerd op productspecificatieformulier DC#2016-203 van Buffalo Filter voor het Valleylab™-systeem voor rookafzuiging bij laparoscopie. 31 januari 2018.],[ANCHOR=],[LINK=]) Bij gebruik van het hulpmiddel tijdens uw ingrepen verwijdert het rook op effectieve en efficiënte wijze1,§ uit de peritoneale holte. Het resultaat is:

  • Verbeterd zicht op het operatieveld1,†
  • Verbeterde luchtkwaliteit in de OK2,‡

Frisse lucht. Fris perspectief

Kies voor een rookvrije OK.

Meer informatie 
Bestelinformatie
BESTELCODE OMSCHRIJVING MAATEENHEID AANTAL STUKS
SEL7010 Valleylab™-systeem voor rookafzuiging bij laparoscopie Doos 10

Bestelinformatie

GA VOOR ROOKVRIJ
BESCHERM UZELF.
BESCHERM UW PATIËNTEN.

De gezondheidsrisico’s van chirurgische rook

Het afzuigen van chirurgische rook is zinvol. Chirurgische rook kan u en uw team blootstellen aan meer dan 150 gevaarlijke chemische stoffen – inclusief toxines zoals cyanide, benzeen en formaldehyde.([FOOTNOTE=Pierce JS, Lacey SE, Lippert JF, Lopez R, Franke JE. Laser-generated air contaminants from medical laser applications: a state-of-the-science review of exposure characterization, health effects, and control. J Occup Environ Hyg. 2011;8(7):447–466.],[ANCHOR=],[LINK=]),([FOOTNOTE=Hollmann R, Hort CE, Kammer E, Naegele M, Sigrist MW, Meuli-Simmen C. Smoke in the operating theater: an unregarded source of danger. Plast Rec Surg. 2004;114(2):458–463.],[ANCHOR=],[LINK=]),([FOOTNOTE=Ulmer BC. The hazards of surgical smoke. AORN J. 2008;87(4):721–734.],[ANCHOR=],[LINK=]) En sommige experts schatten dat de hoeveelheid chirurgische rook die dagelijks in de OK wordt geproduceerd, gelijk is aan 27 tot 30 sigaretten.([FOOTNOTE=Hill DS, O’Neill JK, Powell RJ, Oliver DW. Surgical smoke — a health hazard in the operating theatre: a study to quantify exposure and a survey of the use of smoke extractor systems in UK plastic surgery units. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2012;65(7):911–916.],[ANCHOR=],[LINK=])

Langdurige blootstelling aan dergelijke risico’s kan leiden tot([FOOTNOTE=Alp E, Bijl D, Bleichrodt RP, Hansson B, Voss A. Surgical smoke and infection control. J Hosp Infect. 2006;62(1):1–5.],[ANCHOR=],[LINK=]):

  • Neus-, keel- en oogirritatie
  • Chronische bronchitis
  • Carcinoom

Bescherm uzelf, uw team en uw patiënten. Zuig tijdens uw ingrepen ontstane chirurgische rook af met het Valleylab™-systeem voor rookafzuiging bij laparoscopie.

  • † 10 van de 10 na gebruik ondervraagde chirurgen bevestigden dat het hulpmiddel het zicht verbetert vergeleken met niet-afzuiging.

  • ‡ Zoals vergeleken met niet-ULPA-filtratie of niet-afzuiging.

  • §9 van de 10 na gebruik ondervraagde chirurgen bevestigen dit.