Overzicht

Geïndiceerd voor het sluiten van huidwonden, inclusief laparoscopische incisies en door trauma veroorzaakte laceraties. Kan gebruikt worden in combinatie met diepe huidhechtingen.

Bestelinformatie
BESTELCODE OMSCHRIJVING MAATEENHEID AANTAL STUKS
CM001 INDERMIL® flexifuze™* Tissue Adhesive Doos 1

Bestelinformatie

Klinisch bewijs

  • Flexibel([FOOTNOTE=Purdue Pascoe VOC report, report # J906 (slide 27) b. Report # CMPD-RR-16-009. Onderzoek waarin INDERMIL® Flexifuze™ topische weefsellijm werd vergeleken met concurrerende weefsellijmen wat betreft diverse eigenschappen; rapportage vond plaats op basis van visueel onderzoek van de producten aangebracht op monsters die werden onderworpen aan herhaalde cyclische mechanische invloeden.],[ANCHOR=],[LINK=]) – Ontworpen om na uitharding een flexibele lijm te zijn die zijn flexibiliteit behoudt in de loop van de tijd1
  • Microbiële barrière([FOOTNOTE=Testing of Connexicon Adhesive Mixture as an effective barrier against microbial penetration. 2015],[ANCHOR=],[LINK=]) – Uit in-vitro-onderzoeken is gebleken dat het 5-8 dagen op zijn plaats blijft en een effectieve fysieke barrière vormt tegen binnendringing van micro-organismen zolang de lijmlaag intact blijft([FOOTNOTE=Resultaten van benchtests zijn niet noodzakelijkerwijs indicatief voor klinische prestaties. Er zijn geen klinische onderzoeken uitgevoerd om de microbiële-barrière-eigenschappen aan te tonen en er is evenmin een correlatie vastgesteld tussen microbiële-barrière-eigenschappen en vermindering van infectie. Geselecteerde testorganismen = Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, Candida albicans, Escherichia coli, Psuedomonas aeruginosa, MRSA, vancomycineresistente Enterococcus],[ANCHOR=],[LINK=])
  • Kleurstofvrije formulering – geen verkleuring van wondplaatsen([FOOTNOTE=Scar Tattooing following the Use of Tissue Adhesive Swan, Marc C. M.R.C.S.; Descamps, Marjanne J. L. M.R.C.S.; Broadhurst, Andrew F.R.C.S.Nurse Pract 2001;13:10-12],[ANCHOR=],[LINK=])
  • Stelt de patiënt in staat om dagelijks te douchen([FOOTNOTE=Testing of Connexicon Adhesive Mixture as an effective barrier against microbial penetration. 2015 *Resultaten van benchtests zijn niet noodzakelijkerwijs indicatief voor klinische prestaties. Er zijn geen klinische onderzoeken uitgevoerd om de microbiële-barrière-eigenschappen aan te tonen en er is evenmin een correlatie vastgesteld tussen microbiële-barrière-eigenschappen en vermindering van infectie. Geselecteerde testorganismen = Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, Candida albicans, Escherichia coli, Psuedomonas aeruginosa, MRSA, vancomycineresistente Enterococcus],[ANCHOR=],[LINK=]) – Na 1 uur en tot 5 à 8 dagen
  • Hoge wondsluitingssterkte([FOOTNOTE=Het testen van de wondsluitingssterkte werd uitgevoerd conform ASTM F2458-05. Resultaten van benchtests zijn niet noodzakelijkerwijs indicatief voor klinische prestaties],[ANCHOR=],[LINK=])

  • * Eigendom van Connexicon Medical Ltd.

  • † Report # CMPD-RR-16-009. Onderzoek waarin INDERMIL® Flexifuze™ topische weefsellijm werd vergeleken met concurrerende weefsellijmen wat betreft diverse eigenschappen *Resultaten van benchtests zijn niet noodzakelijkerwijs indicatief voor klinische prestaties