Er wordt nu een video gestart - Lachende vrouw met zonder haar met hoed

Laten we samen weer de lach terugbrengen op het gezicht van patiënten met kankerpijn

Met intrathecale geneesmiddeltoediening
kunnen uw kankerpatiënten hun pijn
beter onder controle houden
door ze de mogelijkheid te bieden
om doorbraakpijn 3 maal sneller
te behandelen vergeleken met
conventionele medicatie
en pijnverlichting te krijgen met
minder systemische bijwerkingen van opioïden.6,7,8

Het probleem kankerpijn en de bijwerkingen van transdermale en orale opioïden

Wist u dat
Jaarlijks 3,9 miljoen nieuwe gevallen van kanker

Kankerpatiënten hoeven niet te leren leven met chronische pijn. Intrathecale geneesmiddel-toediening kan mogelijk helpen.

PIJN-BEHANDELINGEN DIE MOMENTEEL WORDEN GEGEVEN AAN PATIëNTEN MET KANKERPIJN

  

> 99%

Alleen orale medicatie2

< 1%

Interventionele pijnbehandeling2

56%

van de kankerpatiënten heeft aangegeven minstens maandelijks last te hebben van matige tot ernstige pijn.3

HYPOTHETISCHE DISTRIBUTIE VAN PATIëNTEN OP DE 3-STAPS WHO-PIJNLADDER IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK (AANGEPAST OVERGENOMEN UIT ORHAN ET AL, 2008)4

Stap 1 opioiden
Stap 2 opioiden
Stap 3 opioiden

PIJNRESPONS OP TRANSDERMALE EN ORALE OPIOïDEN - PATIëNTEN MET BEHANDELING VAN MATIGE TOT ERNSTIGE PIJN VOLGENS STAP 3 VAN DE WHO-PIJNLADDER (AANGEPAST OVERGENOMEN UIT CORLI ET AL, 2016)5

Grafiek 1 pijnrespons op transdermale en orale opioïden

Bijwerkingen gerelateerd aan transdermale en orale opioïden – patiënten met behandeling van matige tot ernstige pijn volgens stap 3 van de WHO-pijnladder (aangepast overgenomen uit Corli et al., 2016) 5

Grafiek 2 Meest voorkomende bijwerkingen

Verminder refractaire kankerpijn met intrathecale geneesmiddeltoediening7,8,12

Luister naar de uitleg van Frank Wille, anesthesioloog - pijnspecialist, over de voordelen van intrathecale geneesmiddeltoediening ten opzichte van pijnstilling via conventionele medicatie.

vloeibare vorm van morfine direct in de ruimte rond het ruggenmerg
voordelen ITB bij kankerpijn

MEER PATIëNTEN met minder vermoeidheid en minder verlaagd bewustzijn vergeleken met conventionele medicatie.7

Bekijk de grafiek

MEER PATIëNTEN kunnen doorbraakpijn beter en drie keer sneller onder controle krijgen (met het patiëntenprogrammeerapparaat - myPTM™) vergeleken met conventionele medicatie.6

Bekijk de grafiek

MEER PATIëNTEN met verhoogde pijncontrole en verminderde toxiciteit vergeleken met conventionele medicatie.7

Bekijk de grafiek

ZOU IK HET WEER DOEN? JA, MAAR IK ZOU HET EERDER DOEN!

Sophie wordt sinds 2 jaar behandeld met intrathecale geneesmiddeltoediening voor refractaire kankerpijn.

Sophie Patient Image
SynchroMed™ II Pump

* Voor de communicatie tussen de myPTM™/het artsenprogrammeerapparaat en de medicijnpomp is er ook nog een communicator nodig.

Aanbevelingen voor patiëntselectie

Patiëntenselectie 1
Patiëntenselectie 2
Patiëntenselectie 4

LATEN WE SAMEN weer de lach terugbrengen OP HET GEZICHT VAN PATIëNTEN MET KANKERPIJN

Together we can win

Downloads

pdf Download onze patiëntenbrochure over de medicijnpomp bij kankerpijn (.pdf)

Breng uw pijn onder controle en de lach weer terug op uw gezicht

1.6MB

pdf Nederlandstalige Value Proposition intrathecale geneesmiddeltoediening bij kankerpijn (.pdf)

Met intrathecale geneesmiddeltoediening kunnen uw kankerpatiënten hun pijn beter onder controle houden door ze de mogelijkheid te bieden om doorbraakpijn beter en 3 keer sneller te behandelen (met een patiëntenprogrammeerapparaat - myPTM™) vergeleken met conventionele medicatie.

| 285KB

pdf Cancer Pain Implant Support Brochure (.pdf)

Intrathecal drug delivery for managing chronic cancer refractory pain

pdf Cancer Pain Clinical Summary Stearns PSR FY20 (.pdf)

Intrathecal drug delivery systems for cancer pain: an analysis of a prospective, multicenter product surveillance registry. Anesthesia and Analgesia

LUISTER NAAR HET VERHAAL VAN ILSE

In dit verhaal wordt de persoonlijke ervaring van één persoon met de therapie van Medtronic weergegeven. Het is een waargebeurd verhaal van een Nederlandse patiënt. Niet iedereen zal echter op dezelfde manier reageren op een therapie of ingreep of dezelfde resultaten ondervinden. Neem contact op met uw professioneel zorgverlener voor meer informatie over de behandelmogelijkheden.

 

Korte verklaring

Zie de handleiding van de apparatuur voor gedetailleerde informatie over de instructies voor het gebruik, de implantatieprocedure, indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en mogelijke bijwerkingen. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale vertegenwoordiger van Medtronic en/of bezoek onze website op www.medtronic.eu.

Raadpleeg de handleiding bij de betreffende producten op www.medtronic.com/manuals. Handleidingen kunnen worden bekeken met een recente versie van de bekende internetbrowsers. Voor het beste resultaat gebruikt u Adobe Acrobat® Reader met de browser.

Referenties

1

Ferlay J, Colombet M, Soerjomataram I, et al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for 40 countries and 25 major cancers in 2018. Eur J Cancer. 2018 Nov;103:356-387.

2

Gegevens van Medtronic ter inzage. MarketScan Database. Geraadpleegd in juli 2015.

3

Breivik H, Cherny N, Collett B, et al. Cancer-related pain: a pan-European survey of prevalence, treatment, and patient attitudes. Annals of Oncology 2009;20(8): 1420-33.

4

Orhan ME, Bilgin F, Ergin A, et al. Pain treatment practice according to the WHO analgesic ladder in cancer patients: eight years experience of a single center. Agri. 2008;20(4):37–43.

5

Orhan ME, Bilgin F, Ergin A, et al. Pain treatment practice according to the WHO analgesic ladder in cancer patients: eight years experience of a single center. Agri. 2008;20(4):37–43.

6

Brogan E, Winter NB, Okifuji A. Prospective Observational Study of Patient-Controlled Intrathecal Analgesia: Impact on Cancer-Associated Symptoms, Breakthrough Pain Control, and Patient Satisfaction. Reg Anesth Pain Med. 2015;40(4):369–75.

7

Smith TJ, Staats PS, Deer T, et al. Randomized clinical trial of an implantable drug delivery (IDDS) system compared with comprehensive medical management (CMM) for refractory cancer pain: impact on pain, drug-related toxicity, and survival. J Clin Oncol. 2002;20(19):4040–9. 

8

Smith TJ, Coyne PJ. Implantable drug delivery systems (IDDS) after failure of comprehensive medical management (CMM) can palliate symptoms in the most refractory cancer pain patients. J Palliat Med. 2005;8(4):736–42.

9

Bhatia G, Lau ME, Koury KM, Gulur P. Intrathecal Drug Delivery (ITDD) systems for cancer pain. F1000Research 2014;2: 96-96.

10

Burton AW, Rajagopal A, Shah HN, et al. Epidural and intrathecal analgesia is effective in treating refractory cancer pain Pain Med. 2004 Sep;5(3):239-47.

11

Deer TR, Pope JE, Hayek SM, et al. The Polyanalgesic Consensus Conference (PACC): Recommendations on Intrathecal Drug Infusion Systems Best Practices and Guidelines. Neuromodulation. 2017;20(2):96–132.

12

Stearns L, Abd-Elsayed A, Perruchoud C, et. al. Intrathecal drug delivery systems for cancer pain: an analysis of a prospective, multicenter product surveillance registry. Anesthesia and Analgesia. 2019 Sep 18. doi: 10.1213/ANE.0000000000004425. [Epub ahead of print]