Uw medisch team voor ablatie bij boezemfibrilleren

Boezemfibrilleren

Er zijn verschillende artsen die mensen met boezemfibrilleren behandelen. Over het algemeen wordt een chirurgische ablatie uitgevoerd door de cardiothoracaal chirurg, en zijn elektrofysiologisch cardiologen (elektrofysiologen) gespecialiseerd in katheterablatie en het diagnosticeren van afwijkende hartritmes.

Een goede eerste stap is een bezoek aan uw huisarts. Hij of zij kan u doorverwijzen naar een specialist voor verder onderzoek. Dit kunnen zijn:

  • cardioloog – een arts gespecialiseerd in de diagnose, behandeling en preventie van hart- en vaatziekten;
  • elektrofysioloog – een cardioloog die gespecialiseerd is in de diagnose en behandeling van abnormale hartritmes, zoals wanneer het hart te snel slaat, te langzaam of op een inefficiënte manier bloed rondpompt, zoals bij boezemfibrilleren.

Deze artsen bespreken de diagnose met uw huisarts en bepalen samen met u en uw huisarts welke behandeling wordt gekozen voor uw boezemfibrilleren.

Bespreek de geadviseerde onderzoeken en ingrepen met uw medisch team, uit uw mogelijke bezorgdheid en stel vragen als u iets niet helemaal begrijpt.

Meenemen bij uw beslissing

Hoewel veel patiënten baat hebben bij een ablatie, kunnen de resultaten verschillen. Net als elke medische ingreep zijn er voordelen en risico's aan verbonden. Uw arts kan u helpen met de beslissing of ablatie geschikt is voor u.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.