Katheterablatie: wat kunt u verwachten

Boezemfibrilleren

Katheterablatie is een minimaal-invasieve ingreep. Als uw arts katheterablatie heeft geadviseerd als beste behandeling voor uw boezemfibrilleren, dan heeft u mogelijk vragen over wat u kunt verwachten vóór, tijdens en na de ablatieprocedure.

Hoe bereid ik me voor op de katheterablatie?

Op de dag van de ingreep laat uw arts misschien nog enkele routineonderzoeken uitvoeren ‒ zoals een hartfilmpje of röntgenopname maken, bloedonderzoek doen of een echo via de slokdarm (transoesofageaal echocardiogram) maken ‒ als deze nog niet eerder gedaan zijn. In de meeste gevallen mag u na middernacht op de dag voorafgaand aan de ingreep niets meer eten en drinken.

Uw arts zal u advies geven over het doorgaan of stoppen met eventuele medicatie. Als u voorafgaand aan de ingreep veranderingen in uw gezondheid opmerkt, meld dit aan uw arts.

Wat kan ik verwachten tijdens katheterablatie?

De katheterablatie wordt uitgevoerd door een elektrofysioloog; dit is een cardioloog die gespecialiseerd is in hartritmes. Tijdens de ingreep krijgt u vocht en eventueel medicatie toegediend via een infuus in uw arm. Het kan zijn dat u tijdens de ingreep onder narcose
(in slaap) gebracht wordt of een roesje krijgt.

De prikplaats waar de ablatiekatheters worden ingebracht, wordt plaatselijk verdoofd. Meestal wordt het grote bloedvat in de liesstreek gebruikt voor de katheterisatie. Er kan echter ook een bloedvat in uw arm, borst of nek worden gebruikt.

De elektrofysioloog brengt de katheter(s) voorzichtig via het bloedvat naar de linkerboezem. De katheter in de linkerboezem wordt gebruikt om de afwijkende elektrische stroompaden in het hartweefsel in kaart te brengen. Wanneer de doellocatie gevonden is, wordt er via de punt van de katheter RF-energie (warmte) of cryo-energie (koude) afgegeven aan het hartweefsel om het afwijkende elektrische stroompad te isoleren dat de oorzaak is van het boezemfibrilleren.

Wanneer de ingreep is afgerond, worden de katheters verwijderd en wordt er een drukverband aangebracht op de inbrengplaats van de katheter om bloedingen te voorkomen.

Hoe verloopt het herstel?

Meestal moet u een nacht in het ziekenhuis blijven ter observatie. U kunt wat last hebben van een zeurend gevoel in uw borst, of van een beurs of onaangenaam gevoel op de inbrengplaats. Wanneer u weer thuis bent, zult u uw activiteiten gedurende enkele dagen moeten beperken. De meeste patiënten zijn echter snel in staat hun normale bezigheden weer op te pakken. Bespreek met uw arts welke activiteiten u tijdens uw herstel moet vermijden.

Welke invloed heeft de ingreep op mijn leefstijl?

Na een geslaagde ingreep wordt de kwaliteit van leven van de meeste patiënten beter en kunnen ze weer een normale, actieve leefstijl oppakken. Bij sommige mensen moet de ingreep herhaald worden voor een beter effect.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Er zijn veel informatiebronnen beschikbaar over een leven met boezemfibrilleren:

Meenemen bij uw beslissing

Hoewel veel patiënten baat hebben bij een katheterablatie, kunnen de resultaten verschillen. Net als elke medische ingreep zijn er voordelen en risico's aan verbonden. Uw arts kan u helpen met de beslissing of katheterablatie geschikt is voor u.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.