Wie komt er in aanmerking voor ablatie?

Boezemfibrilleren

 

Als uw boezemfibrilleren niet goed onder controle kan worden gehouden met medicatie, kan uw arts u behandeling met ablatie aanraden. Dit kan met behulp van een katheter, via een minimaal-invasieve ingreep of door middel van een openborstoperatie (in combinatie met een andere hartoperatie). Ablatietherapie kan de onaangename symptomen van boezemfibrilleren mogelijk verminderen en uw kwaliteit van leven verbeteren.

Katheterablatie

Katheterablatie is een minimaal-invasieve ingreep die vaak wordt toegepast ter behandeling van boezemfibrilleren. U kunt mogelijk in aanmerking komen voor katheterablatie als:

  • u symptomen van boezemfibrilleren heeft die niet afnemen bij gebruik van minimaal één geneesmiddel voor deze aandoening;
  • u geen geneesmiddelen voor boezemfibrilleren kunt verdragen.

Meenemen bij uw beslissing

Hoewel veel patiënten baat hebben bij een katheterablatie, kunnen de resultaten verschillen. Net als elke medische ingreep zijn er voordelen en risico's aan verbonden. Uw arts kan u helpen met de beslissing of katheterablatie geschikt is voor u.

Chirurgische ablatie

Chirurgische ablatie wordt vooral toegepast wanneer vanwege andere ingrepen al een openhartoperatie bij een patiënt noodzakelijk is (een bypassoperatie of een hartklepvervanging), of wanneer het boezemfibrilleren met andere behandelingen niet afdoende kon worden bestreden.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.