Voordelen en risico's ‒ Chirurgische ablatie

Boezemfibrilleren

Voordelen

Chirurgische ablatie kan een effectieve behandeling zijn voor uw boezemfibrilleren. Deze behandeling wordt vooral toegepast wanneer, vanwege andere ingrepen, al een openhartoperatie voor een patiënt noodzakelijk is (bijvoorbeeld een bypassoperatie of hartklepvervanging).

Chirurgische ablatie kan echter ook als aparte behandeling of als behandeling voor boezemfibrilleren zonder onderliggende andere hartaandoeningen (het zogenaamde ‘Lone AF’) worden uitgevoerd bij patiënten waarbij met andere behandelingen de klachten van het boezemfibrilleren niet voldoende konden worden bestreden, of waarbij de ziekte al in een vergevorderd stadium is.

Het littekenweefsel dat met behulp van een chirurgische ablatie wordt gecreëerd, blokkeert de elektrische activiteit die (de klachten van) het boezemfibrilleren veroorzaakt. Dit zorgt ervoor dat de elektrische hartprikkels weer normaal worden doorgeleid.

Als onderdeel van een volledig behandelprogramma kan chirurgische ablatie mogelijk uw kwaliteit van leven verbeteren en de onaangename symptomen van boezemfibrilleren verminderen, zoals kortademigheid, vermoeidheid of zwak gevoel.

Risico's

Net als bij elke medische ingreep zijn er ook risico's verbonden aan een chirurgische ablatiebehandeling.

Mogelijke risico’s ‒ met inbegrip van maar niet beperkt tot de hieronder genoemde ‒ zijn: (na)bloedingen, infecties, gaatje in het hart, hartritmestoornissen (boezem en kamer) tijdens en na de ingreep, vochtophoping in het hartzakje en longproblemen.

Bespreek met uw arts alle behandelingsopties en bijkomende voordelen en risico's die specifiek voor uw aandoening van toepassing zijn. Stel uw vragen en uit mogelijke twijfels over de verschillende behandelingsopties. Hoewel veel patiënten baat kunnen hebben bij een chirurgische ablatiebehandeling, kunnen de resultaten verschillen. Uw arts kan u helpen bij het nemen van de juiste beslissing.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.