Honkbal spelen

Buisjes in het oor – wat gebeurt er bij de ingreep?

Oorontsteking

De ingreep voor het plaatsen van buisjes in het oor wordt al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw uitgevoerd. De ingreep wordt een myringotomie genoemd. Het is een poliklinische ingreep, wat inhoudt dat uw kind geopereerd wordt en zeer waarschijnlijk dezelfde dag weer naar huis mag.

Vóór de ingreep

Vóór de ingreep maakt u kennis met de leden van het medisch team van uw kind. Zij zullen al uw vragen beantwoorden. De anesthesist vraagt naar de medische voorgeschiedenis van uw kind en voert een lichamelijk onderzoek uit voordat hij/zij voor een bepaalde vorm van narcose kiest. Hij/zij bespreekt dit met u en beantwoordt al uw vragen.

Tijdens de ingreep

Het plaatsen van buisjes in het oor duurt ongeveer tien tot vijftien minuten. De arts maakt tijdens de ingreep een hele kleine opening in het trommelvlies om het vocht dat erachter zit af te voeren en om de druk op het middenoor te verlichten.

Hij/zij plaatst daarna een klein buisje in de opening om ervoor te zorgen dat het middenoor geventileerd blijft en er zich geen vocht meer kan ophopen. Het buisje valt er meestal na zes tot twaalf maanden vanzelf uit.

Na de ingreep

De verpleegkundigen in de uitslaapkamer houden uw kind gedurende ongeveer twee tot vier uur na de ingreep in de gaten om te controleren of er geen complicaties optreden. Als alles goed gaat kunt u waarschijnlijk op dezelfde dag weer naar huis.

De kno-arts schrijft mogelijk antibiotica in de vorm van oordruppels voor om een ontsteking op de plaats van het buisje te voorkomen. U krijgt waarschijnlijk de instructie contact op te nemen met de kinderarts als uw kind last heeft van vocht uit het oor, oorpijn of koorts. Als het buisje er eerder uitvalt dan de bedoeling is, moet u direct contact opnemen met de kinderarts. Er is dan een nieuwe ingreep nodig om het buisje opnieuw te plaatsen.

De kinderarts bepaalt de benodigde nazorg. Als u vragen of twijfels heeft, neem dan contact op met de kinderarts.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.