Elektromagnetische compatibiliteit

mogelijke elektro-magnetische storingsbronnen aanvullende informatie-bronnen

voor mensen met een hartimplantaat

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.