Echtpaar op de fiets

Voordelen en risico's – Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD)

Voordelen

Een ICD is ontworpen voor de behandeling van gevaarlijk snelle hartritmes (tachycardie) en kan een plotselinge hartstilstand behandelen.

Uw hart wordt continu bewaakt en uw hartslag wordt naar een normaal ritme teruggebracht. Het is alsof u 24 uur per dag, 7 dagen per week een medische hulpdienst bij u heeft.

Risico's

Uw arts dient alle mogelijke voordelen en risico's met u te bespreken. Veel patiënten hebben baat bij deze behandeling, maar de resultaten kunnen variëren.

De risico's die de implantatie van een ICD met zich meebrengt, zijn onder andere infectie op de operatieplek en/of overgevoeligheid voor materialen van het implantaat, het niet-afgeven van therapie wanneer dat nodig is, of het ontvangen van extra therapie wanneer dat niet nodig is.

Na de implantatie van een ICD gelden beperkingen met betrekking tot het gebruik van magnetische en elektromagnetische straling, apparaten op elektriciteit of fossiele brandstoffen, en bepaalde gereedschappen.

Meer: Elektromagnetische storingsbronnen

De behandeling met een ICD wordt voorgeschreven door uw arts. Niet iedereen komt in aanmerking voor deze behandeling. Bespreek met uw arts of een ICD geschikt is voor u.

Heeft u nog vragen over ICD's?
Download de ICD App.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.