Echtpaar op de fiets

Visia AF MRI SureScan-ICD

Tachycardie (snelle hartslag) en plotselinge hartstilstand

De Visia AF MRI™ SureScan® implanteerbare cardioverter defibrillator is een eenkamer-ICD en een dubbele bewaker van het hart. Hij neemt boezemfibrilleren waar en geeft therapieën af die levensreddend kunnen zijn.

Wat gebeurt er bij boezemfibrilleren?

Visia AF MRI-ICD

Niet alleen de hartkamers kunnen onregelmatig en snel samentrekken (fibrilleren), maar ook de hartboezems. Dat wordt boezem- of atriumfibrilleren (AF) genoemd. Boezemfibrilleren is niet direct levensbedreigend, maar kan ingrijpende gevolgen hebben. Het bloed wordt dan niet meer goed in de hartkamers gepompt. Daardoor kunnen bloedproppen ontstaan. Die bloedproppen kunnen loslaten en in de hersenen terechtkomen. Als zo'n bloedprop daar een bloedvat afsluit, kan dat leiden tot een beroerte.

Om dat te voorkomen moet boezemfibrilleren worden behandeld met medicatie of via een medische ingreep, bijvoorbeeld katheterablatie.

Als boezemfibrilleren gelijktijdig optreedt met een snelle hartslag (tachycardie), kan gebruik worden gemaakt van een ICD zoals de Visia AF MRI-ICD.

Hoe komt de Visia AF MRI SureScan-ICD aan zijn naam?

'AF' in de naam betekent dat deze ICD boezemfibrilleren, dus atriumfibrilleren of AF, kan herkennen.
‘MRI SureScan’ betekent dat de ICD is goedgekeurd voor MRI-scans (beeldvorming met magnetische resonantie). ICD-dragers kunnen hiermee onder specifieke voorwaarden op veilige wijze een MRI-scan van het hele lichaam ondergaan. Met specifieke voorwaarden wordt bedoeld dat de arts bepaalde handelingen dient uit te voeren voordat de scan tot 3 tesla mag plaatsvinden.

Naar schatting moet 50 tot 75% van alle patiënten met een hartimplantaat vroeg of laat een MRI-scan laten maken1. In het tijdperk voordat er ICD-systemen waren die (onder bepaalde voorwaarden) MRI-veilig waren, mocht een patiënt met een ICD geen MRI-scan ondergaan, vanwege de mogelijk gevaarlijke invloed van de MRI-scanner op de werking van de ICD.

Meer over MRI en uw hartimplantaat

Wat maakt de Visia AF MRI bijzonder?

De ICD is een dubbele bewaker van het hart. Hij bewaakt de hartkamers zoals alle traditionele ICD's. Daarnaast kan de ICD ook de hartboezems controleren en vaststellen of de ICD-drager boezemfibrilleren heeft. Daarvoor is slechts één geleidingsdraad nodig. Bij waarneming van boezemfibrilleren wordt de informatie opgeslagen. Uw behandelend arts kan die informatie uitlezen. Indien nodig zal hij in overleg met u een behandeling tegen boezemfibrilleren starten. Daardoor bent u beter beschermd tegen een beroerte.

Technische kenmerken

SureScan®-technologie – ICD-systemen (ICD's en geleidingsdraden) die deze technologie bevatten, zijn geschikt zijn voor gebruik in een MRI-omgeving (1,5 en 3 Tesla) en zijn hiervoor goedgekeurd. Voorafgaand aan uw MRI-scan wordt de specifieke 'SureScan-modus' geactiveerd met behulp van het programmeerapparaat. Na de scan wordt uw implantaat weer teruggeprogrammeerd naar de eerdere instellingen.
In het tijdperk voordat er ICD-systemen waren die (onder bepaalde voorwaarden)
MRI-veilig waren, mocht een patiënt met een ICD geen MRI-scan ondergaan, vanwege de mogelijk gevaarlijke invloed van de MRI-scanner op de werking van de ICD. Dankzij de SureScan-technologie is dit nu wel mogelijk.

PhysioCurve®-ontwerp – Sommige patiënten kunnen door de enigszins hoekige vorm van hun ICD hinder ondervinden van het implantaat. De afgeronde vorm van de Visia AF MRI-ICD sluit beter aan op uw lichaam, waardoor de druk onder de huid op de plaats waar de ICD is ingebracht, met 30% vermindert2, dit in vergelijking met niet-afgeronde ICD’s. Hierdoor zult u als patiënt dus veel minder hinder van uw ICD ondervinden.

SmartShock® 2.0-technologie – De SmartShock 2.0-technologie is ontworpen om snelle, levensbedreigende hartritmestoornissen te onderscheiden van andere ritmestoornissen en signalen die niets te maken hebben met het hartritme. Deze technologie zorgt ervoor dat alleen een levensreddende schok als behandeling wordt afgegeven als dat echt noodzakelijk is. In studies is aangetoond dat deze technologie onterechte en niet-noodzakelijke schokken helpt voorkomen.3,4

OptiVol® 2.0-vochtstatuscontrole – Vochtophoping is een veelvoorkomend probleem bij mensen met hartfalen. OptiVol 2.0 is een functie die uw arts helpt om uw hartfalen beter te behandelen doordat de in uw ICD opgeslagen informatie uw arts waarschuwt om u te controleren op tekenen van mogelijke vochtophoping. Met behulp van deze functie kunnen veranderingen in de vochtophoping al dagen voordat er symptomen optreden, worden opgemerkt.

ATP-therapie tijdens/vóór opladen – Deze anti-tachycardiestimulatie (ATP)-functie geeft pijnloze, elektrische stimulatiepulsen af met als doel om hartritmestoornissen te beëindigen zonder een schok te hoeven afgeven; tegelijkertijd wordt uw ICD wel in gereedheid gehouden om, indien nodig, alsnog een levensreddende schok af te geven. De ATP-functie is getest in veel klinische studies, zoals PainFree5 en PainFree II6.

Draadloze Conexus®-telemetrie – Deze functie stelt uw arts in staat uw ICD op afstand te controleren zonder dat u zelf iets hoeft te doen. De informatie van uw ICD kan automatisch worden verzameld en doorgestuurd, zelfs terwijl u slaapt.

Medtronic CareAlert®-berichten – Deze controlefunctie wordt ingesteld door uw arts. Via CareAlert-berichten wordt uw arts gewaarschuwd als er een verandering optreedt in de toestand van uw hartaandoening of als de ICD moet worden gecontroleerd (bijvoorbeeld als de batterij leegraakt).

Volledig automatische aanpassing van de therapie – De ICD controleert uw hart en de effectiviteit van de therapie continu en automatisch, en past de therapie aan als de behoeften veranderen.

Nauwkeurige diagnostische gegevens – Uw ICD kan gegevens over een bepaalde periode vastleggen in onder andere grafieken en rapporten. Met behulp van deze nauwkeurige gegevens kan uw arts uw hartfunctie, uw activiteitsniveau en de ICD-informatie controleren. Uw arts kan bijvoorbeeld zien wat de invloed van het slikken van medicijnen is op de werking van de ICD, en hoe uw hartfunctie mogelijk verandert in de loop van de tijd.

Grootte en plaatsing

De ICD wordt tijdens een operatie onder uw huid geplaatst, doorgaans onder het sleutelbeen. De geleidingsdraad wordt dan via een bloedvat naar en in uw hart geleid.

Afmetingen van de ICD

Hoogte: 64 of 66 mm, afhankelijk van het model
Breedte: 51 mm
Dikte: 13 mm


Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor een opsomming van de indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

Referenties

1

Kalin R, Stanton MS. Current clinical issues for MRI scanning of pacemaker and defibrillator patients. Pacing Clin Electrophysiol. April 2005; 28 (04): 326-328

2

Flo, Daniel. Device Shape Analysis. January 2013. Medtronic data on file.

3

E.J. Schloss et al. Painfree sst trial primary results low shock rates in patients with dual and triple chamber icd's using novel detection algorithms late breaking clinical trial session - May 10, 2013 at HRS 2013

4

Meijer et al. PainFree SmartShock technology: Trial primary results: Inappropriate shock rates in patients with single chamber ICD's using a novel suite of detection algorithms. Late Breaking Clinical Trial Session - June 25, 2013 at Europace 2013

5

Wathen MS, Sweeney MO, DeGroot PJ, et al, for the PainFREE Investigators. Shock reduction using antitachycardia pacing for spontaneous rapid ventricular tachycardia in patients with coronary artery disease. Circulation. August 14, 2001:104(7): 796-801

6

Wathen MS, DeGroot PJ, Sweeney MO, et al., for the Pain FREE Rx II Investigators. Prospective randomized multicenter trial of empirical antitachycardia pacing versus shocks for spontaneous rapid ventricular tachycardia in patients with implantable cardioverter-defibrillators: Pacing Fast Ventricular Tachycardia Reduces Shock Therapies (PainFREE Rx II) trial results. Circulation. October 26, 2004;110(17):2591-2596

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.