Mensen maken muziek

Behandelings-opties voor epilepsie

Epilepsie

Mogelijke behandelingsopties

Epilepsie kan met verschillende medicijnen of operaties worden behandeld. Een mogelijke behandelingsoptie is de diepe hersenstimulatie (Deep Brain Stimulation - DBS) van Medtronic.

De behandeling van epilepsie is erop gericht het aantal aanvallen zo veel mogelijk te beperken of zelfs ervoor te zorgen dat u geen aanvallen meer krijgt. Om de kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren, mogen daarbij in ieder geval geen onaanvaardbare bijwerkingen optreden1. In eerste instantie komt behandeling met medicijnen voor het voorkomen van epileptische aanvallen (anti-epileptica) in aanmerking. Wanneer de medicijnen na verloop van tijd minder effectief worden of indien er ernstige bijwerkingen optreden, kan een operatie mogelijk een oplossing bieden. Hierbij kan worden gedacht aan verwijdering van hersenweefsel (resectie), nervus vagus-stimulatie (NVS) of diepe hersenstimulatie (DBS-therapie).

Medicijnen

Epilepsie kan in de beginfase bij circa twee derde van de patiënten worden behandeld met een anti-epilecticum (monotherapie). Na verloop van tijd kan de werking van dit medicijn echter minder worden. Wanneer de maximale dosis (tolerantiegrens) van de medicatie is bereikt, kan uw arts u eventueel een tweede en later eventueel een derde medicijn voorschrijven, of een combinatie van verschillende medicijnen2. Op de lange termijn kan het echter zo zijn dat behandeling met medicijnen in deze vorm u niet afdoende bescherming tegen aanvallen biedt.

Hersenoperatie

Wanneer behandeling met medicijnen geen oplossing meer biedt, kan uw arts een operatie voorstellen. Voor epilepsie met een duidelijk gedefinieerde oorsprong van de aanvallen kan een hersenoperatie (neurochirurgische resectie) een alternatief bieden. Hierbij worden zeer specifieke, kleine gebiedjes uit de hersenen verwijderd of van elkaar gescheiden. Sommige patiënten wijzen deze operatie echter af, omdat de ingreep niet ongedaan kan worden gemaakt. Andere patiënten komen vanwege de aard van hun epilepsie zelfs helemaal niet in aanmerking voor deze ingreep. Voor deze patiënten was tot dusver nervus vagus-stimulatie (NVS-therapie) het enige alternatief. Het kan echter zijn dat deze behandeling de aanvallen niet volledig tegengaat.3

Diepe hersenstimulatie (DBS-therapie)

Klinisch onderzoek bij ruim honderd patiënten heeft uitgewezen dat behandeling van epilepsie met diepe hersenstimulatie een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van leven kan opleveren4. Diepe hersenstimulatie (Deep Brain Stimulation) wordt toegediend met behulp van een geïmplanteerd apparaatje dat lijkt op een pacemaker. Dit implantaat geeft elektrische pulsen af aan een specifiek hersengebied: de voorste thalamuskern (anterieure nucleus van de thalamus). Stimulatie van dat hersengebied maakt het mogelijk om de 'schakelcircuits' die medeveroorzaker zijn van de epileptische aanvallen, beter te controleren. Tijdens zowel de implantatie van het DBS-systeem als de eigenlijke therapie kunnen bijwerkingen of complicaties optreden. Zie Voordelen en risico's voor meer informatie.

Referenties

1

ILAE, Quality of life: General considerations. Epilepsia 2003; 44 (Suppl. 6): 57-58

2

Mohanraj R, Brodie MJ, Diagnosing refractory epilepsy: Response to sequential treatment schedules. European Journal of Neurology 2006; 13(3): 277-282

3

Elliott RE et al., Vagus nerve stimulation in 436 consecutive patients with treatment-resistant epilepsy: Long-term outcomes and predictors of response. Epilepsy & Behavior 2010; 20(Dec) epub ahead of printing

4

Fisher R, et al., Epilepsia 2010; 51(5): 899-908

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.