Mensen maken muziek

Voordelen en risico’s ‒ DBS-therapie

Epilepsie

DBS-therapie kan altijd aan de specifieke behoefte van de patiënt worden aangepast. Anders dan bij andere operaties bij epilepsie, worden bij DBS-therapie geen hersendelen vernietigd of verwijderd. DBS-therapie is bovendien volledig omkeerbaar: het systeem kan desgewenst altijd weer uit het lichaam worden verwijderd.

Diepe hersenstimulatie gaat gepaard met bepaalde risico's. Daartoe behoren behalve de risico's tijdens de operatie ook bijwerkingen en problemen met het systeem. De implantatieprocedure van de neurostimulator houdt dezelfde risico's in als elke andere hersenoperatie.

Tot de mogelijke risico's van diepe hersenstimulatie behoren onder meer: pijn, ontsteking of zwelling rond de operatieplaats, infectie, hoofdpijn, verwardheid en concentratiestoornissen, tijdelijke neurologische complicaties, weglekken van hersenvocht tijdens de operatie en krampaanvallen.

De arts zal vóór de implantatie alle risico's en bijwerkingen met u bespreken die bij diepe hersenstimulatie kunnen optreden. Veel met de stimulatie samenhangende bijwerkingen kunnen worden verholpen door de stimulatie-instellingen aan te passen. Meestal zijn meerdere vervolgafspraken nodig om de stimulatieparameters optimaal in te stellen.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.