Mensen maken muziek

Implantatie van een DBS-systeem

Epilepsie

Voor DBS-therapie worden tijdens de operatie één neurostimulator, twee geleidingsdraden en twee verlengkabels geïmplanteerd. Wanneer u eenmaal volledig van de operatie hersteld bent, zal de arts uw neurostimulator zo programmeren dat het aantal epileptische aanvallen zoveel mogelijk wordt verminderd.

Wie komt er in aanmerking voor DBS-therapie?

Niet alle patiënten met epilepsie komen in aanmerking voor diepe hersenstimulatie. Alleen uw arts kan bepalen of u in aanmerking komt voor DBS-therapie.

Meer

Ingreep - wat kunt u verwachten

De plaatsing van een DBS-systeem voor epilepsie (geleidingsdraden, verlengkabels en neurostimulator) gebeurt onder volledige narcose. Uw arts kan al uw vragen over de operatie beantwoorden.

Meer

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.