Mensen muziek

Implantatie van DBS-systeem voor epilepsie – wat kunt u verwachten

Epilepsie

Anders dan bij de implantatie van een DBS-systeem voor bewegingsstoornissen, gebeurt de plaatsing van een DBS-systeem voor epilepsie (geleidingsdraden, verlengkabels en neurostimulator) onder volledige narcose.

Geïmplanteerd DBS-systeem

Geïmplanteerd DBS-systeem

Uw arts kan al uw vragen over de operatie beantwoorden.

U vindt uitvoerige informatie over de neurostimulator en de overige delen van het DBS-systeem op de pagina Wat is diepe hersenstimulatie?

De ingreep

Het DBS-systeem wordt geïmplanteerd door een ervaren neurochirurg, die daarbij driedimensionale beelden van een MRI- en/of CT-scan gebruikt. Aan de hand van deze beelden kan de chirurg exact bepalen waar de geleidingsdraden moeten worden geplaatst. Aansluitend worden de verlengkabels en de neurostimulator geïmplanteerd.

De duur van de ingreep en de hier beschreven procedure kunnen per patiënt verschillen.

Na de ingreep

Wanneer u eenmaal volledig van de operatie bent hersteld, zal de arts uw neurostimulator programmeren. Doorgaans gebeurt dat ongeveer enkele weken na de operatie. De neurostimulator geeft elektrische pulsen af die de frequentie van uw epileptische aanvallen moeten verminderen. Het programmeren gebeurt via een draadloze verbinding met behulp van een artsenprogrammeerapparaat.

Er kunnen meerdere vervolgafspraken nodig zijn om de instellingen (stimulatieparameters) optimaal op uw specifieke behoefte af te stemmen.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.