Mensen muziek

Wie komt er in aanmerking voor DBS-therapie voor epilepsie?

Epilepsie

Niet alle patiënten met epilepsie komen in aanmerking voor diepe hersenstimulatie (DBS-therapie). Alleen uw arts kan bepalen of u in aanmerking komt voor DBS-therapie.

DBS-therapie kan een geschikte therapie zijn in de volgende gevallen:

  • De epileptische aanvallen ontstaan op een aanwijsbare plaats (focale of partiële epilepsie).
  • Het aantal epileptische aanvallen kan met medicijnen niet voldoende worden verminderd.
  • De bijwerkingen van de medicijnen zijn te belastend.
  • De patiënt komt niet in aanmerking voor een hersenoperatie (neurochirurgische resectie) of wijst die behandeling af.

Wanneer komt u voor DBS-therapie in aanmerking

Als uw arts vaststelt dat u in aanmerking komt voor DBS-therapie, moet u zelf beslissen of u wel of niet tot deze behandeling wilt overgaan. Suggesties om u te helpen bij het nemen van die beslissing, vindt u hieronder:

  • Vraag uw arts of andere medisch specialisten om meer informatie. Laat u uitvoerig informeren en lees de ervaringen van patiënten die DBS-therapie ondergingen.
  • Weeg de voordelen en risico's van de behandeling zorgvuldig tegen elkaar af. Zie ook voordelen en risico's van DBS-therapie.

Schrijf uw vragen op voordat u uw arts bezoekt. Zorg dat u de details van uw medische voorgeschiedenis kent en meeneemt.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.